►Zilhicce Ayında Kurban Kesmek Hakkında / Hadis

Zilhicce Ayında Kurban Kesmek

 

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -156-

Zilhicce Ayında Kurban Kesmek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

 

1710. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kimin kesecek kurbanı varsa, zilhicce ayı (nın hilâli) girince kurbanını kesinceye kadar

saçından ve tırnaklarından hiç bir şey kesmesin. "

 

Müslim, Edâhî 42. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Dahâyâ 3