Seher vakti ve sahûr hakkında

21/05/2019 Salı Köşe yazarı R.A

Ramazân ayında sahûr için kalkınca, seher vaktinde kalkılmış olur. Bu vakitte duâ etmeyi ganîmet bilmelidir.

 

Âl-i İmrân sûre-i celîlesinin 17. âyet-i kerîmesinde, “sabredenler, sâdıklar, namaz kılanlar, zekât verenler ve seher vakitlerinde istiğfâr edenler” övülmektedir. Hepsinden sonra, istiğfâr edenlerin zikredilmesi, Müslümânın her ibâdetini kusurlu görüp, dâimâ istiğfâr etmesi içindir.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Seher vakti, Allahü teâlâ buyurur ki: İstiğfâr eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duâsını kabul edeyim.” [Müslim]

“Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan duâ kabul olur.” [Tirmizî]

“Gecenin sonunda uyanamayacağından korkan, gecenin evvelinde vitri edâ etsin; sonra yatsın. Gece sonunda uyanacağını ümit eden, vitri o zaman kılsın. Çünkü gecenin sonundaki kalkmakta rahmet melekleri hâzır olur.”

“Seher vakti”, gecenin son altıda biridir. Yani güneşin batışından imsâk vaktine kadar olan zamanın son altıda biridir. Yaz ve kış, bu vakit azalıp çoğalır.

Ramazân ayında sahûr için kalkınca, seher vaktinde kalkılmış olur. Bu vakitte duâ etmeyi ganîmet bilmelidir.

Teheccüd namazını ve vitri seher vaktinde kılmak iyidir. Seher vakti, duâ ve istiğfârların kabul olduğu zamandır. Allahü teâlâ, iyileri överken, “Onlar seher vaktinde istiğfâr ederler” buyuruyor. (Zâriyât, 18)

Hazret-i Yakûb (aleyhisselâm) da, oğullarına, “Sizin için, yakında [seher vakti], Rabbime istiğfâr edeceğim” demiştir. (Yûsuf, 98)

İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin mahdûmu Muhammed Masûm Fârûkî“Mektûbât-ı Masûmiyye”sinde buyuruyor ki:

“… Beş vakit namazı, tadîl-i erkân ile ve cemâat ile edâ etmelidir. Teheccüd namazı kılmalı, seher vakitlerini istiğfârsız geçirmemeli, gaflet uykusuna dalmamalı, ölümü ve âhireti düşünmeli, harâm olan dünyâ işlerinden yüz çevirip, âhiret işlerine yönelmelidir. Zarûrî olan dünyâ kazancı ile meşgul olup, diğer vakitleri, âhireti imâr etmekle meşgul olmalıdır…..”

         ***

Sahûra kalkmak çok sevaptır. Ancak sahûra kalkmadan oruç tutmakta da mahzur yoktur, yani günâh değildir. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmalıdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Sahûr yapınız (sahûra kalkınız), sahûrda bereket vardır.” [Buhârî]

“Müminin sahûrunun hurma ile olması ne güzeldir.” [Ebû Dâvûd]

“Sahûr yemeğine kalkmak, Allahın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayınız.” [Nesâî]

 “Yedikleri helâl olmak şartı ile hesâba çekilmeyecek üç kişi; oruçlu, sahûr yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır.” [Nesâî]

“Elbette sahûr yemeği mübârektir.” [İbn-i Hibbân]

“Allahü teâlâ, sahûra kalkanlara rahmet eder.” [Taberânî]

“Sahûrda yemek yiyerek, oruç tutmanıza yardımcı olun.” [Beyhekî]