"Sebepsiz güldün, değil mi?"

13/05/2019 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Talha bin Musarref hazretleri, Tâbiîn’den olup tanınmış hadîs ve kıraat âlimidir.

Bir gün sebepsiz gülmüştü.

Ama hemen pişmân oldu.

Ve kendi nefsine;

"Niçin güldün?" dedi.

Ardından sordu:

"Sebepsiz güldün değil mi?"

Buna çok üzüldü!

Çok pişmân oldu.

“Bundan sonra hiç sebepsiz gülmeyeceğim" diye yemîn etti.

O günden sonra ölünceye kadar güldüğü görülmedi.

● ● ●

Tanıdıkları, bu zât için;

"Filân ve filân âlimlerden daha üstündür" derlerdi.

O, bunu duyunca hemen o âlimlere gidip, önlerinde diz çöker, onlardan bir şeyler öğrenirdi.

Ve rahatlardı.

Öyle diyenlere;

"O, benden üstündür. Zîra bugün ondan şunu şunu öğrendim" der ve böylece kendisi için yaptıkları methiyeleri silmeye çalışırdı.

● ● ●

Bu zât bir sohbetinde;

“Kardeşlerim! İnsanın en büyük düşmanı, nefsidir. Dînin her bir emrinde, bu nefsi kırmak vardır ve nefis kırılırsa netice hayır olur” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“İstişâre etmek, nefsi kırar. Zîra nefis, istişâre etmeyi, fikir sormayı istemez, ‘ben de biliyorum’ der.”