"Köyüme dönmek istiyorum"

16/05/2020 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Ebû Bekr Ayderusî hazretleri, Yemen’de doğdu.

Aden’de vefât etti.

Genç bir talebesi vardı.

Bu talebe, kötü arkadaşlara uyup, ayrılmak istedi medreseden.

Geldi hocasına:

“Bir mâruzâtım var hocam.”

“Söyle evlâdım.”

“Ben köye dönmek istiyorum.”

“Niçin evlâdım?”

“Köy işleri hocam. Aileme yardım etmem gerekiyor” dedi.

Ancak hocası biliyordu gencin asıl maksadını.

“Hayır, gitme!” buyurdu.

“Gitmem lâzım hocam.”

“Hayır evlâdım, gitme!”

Yine ısrâr edince buyurdu ki:

“Pekâlâ, git gidebilirsen!..”

Genç, izinsiz ayrıldı oradan.

İki saat yol gittikten sonra, bir de baktı ki, medresenin önüne gelmiş yine.

Çok şaşırdı tabii!

Tekrar yola koyuldu.

İki saat yol yürüdükten sonra yine medrese önünde buldu kendisini.

“Rüyâ mı görüyorum?" dedi.

Tekrar çıktı yola.

Bir hayli yol gittiği hâlde yine ayrılamadı medresenin etrâfından. O zaman işi anladı.

Kendi kendine;

“Hocam istemiyor. Onun için gidemiyorum" dedi.

Tövbe etti yaptığına.

Hocası, onu görüp sordu:

“Ne o evlât, gidemedin mi?”

“Siz göndermediniz” dedi.

Ve sarıldı hocasının ellerine.

Özür dileyip, devam etti derslerine.

Bir daha da düşünmedi ayrılmayı...