"Nice masumları öldürürsün!.."

18/05/2019 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Yezid bin Ebî Habîb hazretleri, Tâbiîn’in büyük âlimlerinden olup, 128 (m. 745) târihinde Mısır’da vefât etti.

Aslen Sudanlıdır.

Bu zât, bir gün hastalandı.

Vâli, ziyâretine geldi.

Hürmetlerini arz edip;

“Geçmiş olsun” dedi.

Ve bunun ardından;

"Üzerinde pire kanı bulunan elbise ile namaz kılınır mı?" diye fıkhî bir mesele sordu bu zâta.

O ise, sırtını döndü.

Hiç cevap vermedi...

Çünkü vâlinin uygunsuz hâllerini ve halkına yaptığı eziyet ve zulümleri işitmişti.

Vâli, suâlini tekrar sordu.

Ve cevap bekledi.

Durumsa aynıydı.

Sırtı ona dönüktü.

Ve bu hâlde iken; "Sen her gün, nice mâsum insanları öldürüyorsun, onların kanlarından sormuyorsun da ‘pire kanı’ hakkında soruyorsun?" dedi.

O, dersini almıştı.

Artık zulmetmedi halkına...

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

“Müslümanlık nedir efendim?” diye sordular.

Cevâbında;

“Allahü teâlânın emir ve yasaklarına saygılı olmak ve O’nun mahlûku olan her canlıya acımaktır” buyurdu.

Sordular yine:

“Müminin şiârı nedir efendim?”

Cevâben;

“Güleryüz, tatlı dildir. Münâfıklar, çatık kaşlı ve asık suratlı olurlar” buyurdu.