Kendisine cennetten kapı açılan kimse!..

18/05/2019 Cumartesi Köşe yazarı V.T

"Yâ Rabbi, kıyâmet çabuk kopsa da, çoluk-çocuğuma ve mallarıma kavuşsam."

 

İbn-ül-Hall hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İsmi Muhammed bin Mübârek’tir. 475 (m. 1082)’de doğdu. 552 (m. 1157)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Buhârî’nin, Talhâ bin Ubeydullah’dan rivâyeti şöyledir: “Necd ehlinden, saçı darmadağın olmuş fakir birisi, Resûlullahın huzûruna geldi. Uzaktan sesini işitiyor, fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Nihâyet yaklaştı. Meğer İslâmın ne olduğunu soruyormuş. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “(Îmân ettikten sonra) bir gün bir gece içinde beş vakit namazdır” buyurdu. O kişi, “Üzerimde bu namazlardan başkası da olacak mı?” diye sorunca, Resûlullah efendimiz; “Hayır! Ancak tatavvu’ edersin (nafile namaz kılarsın)” buyurdu.

Bundan sonra Resûlullah; “Bir de ramazan orucudur” buyurdu. O kişi yine, “Üzerime bundan başkası da olacak mı?” diye sordu. Resûlullah “Hayır! Ancak nafile oruç tutarsın” buyurdu. Resûlullah ona zekâtı da söyledi. O kişi yine, “Üzerimde bundan başkası da olacak mı?” diye sorunca, Resûlullah efendimiz “Hayır! Ancak nafile olarak sadaka verirsin” buyurdu. Bunun üzerine o kişi, “Vallahi bundan ne fazla, ne de eksik bir şey yapacak değilim” diyerek ve arkasını dönerek gitti. Resûlullah efendimiz “Eğer doğru söylüyorsa, felah buldu” buyurdu.

Peygamber efendimiz bir gün iki kabir yanından geçiyordu. “Şu iki kimse azâbdadırlar. Bunların azâbları, büyük günahlardan ötürü değildir. Biri bevlden (idrardan) sakınmazdı. Diğeri ise insanlar arasında söz taşır, koğuculuk ederdi. Onun için azâb olunurlar” buyurdu.

Başka, bir hadîs-i şerîfte de; “Mümin olan meyyit için, kulum doğru söyledi sesi işitilir. Kabre Cennetten yaygı serilir. Cennet elbiseleri giydirilir. Meyyit için Cennetten bir kapı açılır. Kabre Cennet kokuları yayılır. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokular saçan birisi gelir. Buna 'Sen kimsin? Senin o hayırlı yüzün nedir?' diye sorar. Bunun üzerine 'Ben, senin sâlih amelinim' der. Bunu işitince, 'Yâ Rabbi! Kıyâmet çabuk kopsa! Yâ Rabbi, kıyâmet çabuk kopsa da, çoluk-çocuğuma ve mallarıma kavuşsam der' buyurulmuştur. Eshâb-ı kirâmdan (radıyallahü anhüm) bazısı Resûlullaha fakirlik, giyecek bulamama ve bazı şeylerinin az olmasından sitem ettikleri zaman, Resûlullah “Muhakkak ki, ben sizin hakkınızda, eşyanızın az olmasından değil, çok olmasından korkuyorum” buyurdu.