''Bostana su mu vereceksin evlat?''

19/05/2020 Salı Köşe yazarı A.U

Evliyânın büyüklerinden Ebül Abbâs Sebtî hazretleri, Sebt’de doğdu.

Merrâkeş’te vefât etti.

Bu zâtın bir talebesi vardı.

Ziraatle uğraşıyordu.

Ancak bir sene şiddetli bir kuraklık oldu o havâlide.

Bir damla suya hasret kaldı toprak.

Genç adam, bostanının başında kara kara düşünüyordu ki,

hocası çıkageldi.

Ve sordu ona:

“Hayrola evlat, bostana su mu vereceksin?”

“Evet hocam, ama su yok.”

“Ne yapacaksın peki?”

“Bilemiyorum hocam.”

“Üzülme evlât! Yerleri gökleri yaratan, sana (Su) vermeye kâdirdir. Sen şimdi su yollarını aç ve bekle. Su gelir inşallah” buyurdu.

Genç adam;

“İnşallah hocam” dedi.

Gidip açtı su yollarını.

Ve beklemeye koyuldu.

Az sonra, bir şarıltı işitti.

Evet, su gelmişti.

Hem de güldür güldür.

Suladı bostanını, şükretti Allah'a.

Sulama işi bitti, su da kesildi...

● ● ●

Bu zâtın hiç uyumayıp, geceleri hep ağladığını bilenler;

"Efendim, niçin uyumazsınız?" diye sordular.

Cevâbında;

“Cehennemin harâreti uykumu kaçırıyor. Cehennem, yakmak için insan beklerken, rahat uyuyanlara şaşıyorum" buyurdu.