"Ölüme hazırlıklı olun kardeşlerim!.."

20/05/2019 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Yûsüf bin Esbât hazretleri; Tebe-i tâbiîn’den olup, hadîs, fıkıh ve kıraat âlimidir.

Antakya’da yaşadı.

195 (m. 810)’de vefât etti.

Sohbet ederdi.

Ama ekseriyâ;

"Kardeşlerim! Herkesin mutlaka tadacağı ve kimsenin çâre bulamadığı ölüm için şimdiden hazırlanınız... Çünkü ölüm geldikten sonra ‘Âh!’ etmekten, pişmân olmaktan başka yapacak bir şey olmaz" buyururdu

● ● ●

Bir gün kendisine;

"Zühd’ün gâyesi nedir efendim?" dediler.

Cevâbında;

"Zühd, dünyâdan kesilmektir. Nîmet gelince şımarmamak, gelmeyince de üzülmemektir" buyurdu.

Sordular yine:

"Tevâzu nedir?"

Cevâbında;

"Evinden çıktığında karşılaştığın herkesi, kendinden üstün bilmendir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

“Bedbaht olmanın alâmeti nedir?" diye sordular bu zâta.

Cevâbında;

“İlmi olup da amel yapmamak ve ameli olup da ihlâsı olmamaktır” buyurdu.

Ve ekledi:

“Üçüncü alâmetiyse, bir velî sohbetine kavuşamamaktır. Zîra bir Allah adamını tanımamak, kötü bahtlı olmanın en büyük nişânıdır.”