Ölmeyi ister misin?

21/05/2019 Salı Köşe yazarı A.U

Yûsüf bin Esbât hazretleri; Tebe-i tâbiîn’den olup hadîs, fıkıh ve kıraat âlimidir.

Antakya’da yaşadı.

195 (m. 810)’de vefât etti.

Bir gün bu zâta sordular:

"Hemen ölmeyi ister misin?"

Cevap verdi:

"Hayır, istemem."

"Niçin?"

"Hazır değilim" dedi.

Ve izah edip;

"Daha yaşarsam, belki bir gün günahlarıma pişmân olup, iyi ameller yaparım da, iyiler arasına katılmak nasip olur" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

"Ben vefât ederken Allahü teâlâdan ‘üç şey’ isterim" buyurdu.

Sordular ki:

"Onlar nedir?"

Cevâbında;

"Vefât ederken param olmasın, borcum olmasın ve kemiklerimde et kalmasın" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

“Müslümanlık kısaca nedir?” diye sordular.

Cevâben;

“Allahü teâlânın emir ve yasaklarına saygılı olmak ve Onun mahlûku olan her bir canlıya acımaktır” buyurdu.

Sordular yine:

“Müminin şiârı nedir efendim?”

Cevâben;

“Güler yüz, tatlı dildir. Münâfıklar, çatık kaşlı ve asık suratlı olurlar” buyurdu.