"O, bana çok faydalı oluyor"

22/05/2019 Çarşamba Köşe yazarı A.U

Zeyd bin Eslem hazretleri, Tâbiîn’in büyüklerinden olup, Medîne’de yetişen müfessirlerin en meşhurudur.

136 (m. 753) târihinde Medîne’de vefât etti.

Hazret-i Ömer'in kölesiydi.

Sonra âzât oldu.

İlim sâhibiydi...

Peygamber Efendimizin mescidinde talebelere ders vermeye başladı.

Hattâ Hazret-i Hüseyin’in oğlu Zeynelâbidîn bile kendisinden ilim öğrenirdi.

Halk merak etti...

Zeynelâbidîn’e;

"Akrabalarınızdan pek çok büyük âlimler varken, Hazret-i Ömer'in kölesine mi gidiyorsun?" dediler.

Cevâbında;

"O bana, dinde çok faydalı oluyor" dedi.

● ● ●

Hazret-i Zeyd anlatıyor:

Bir gün Abdullah bin Ömer, köle olan bir çobana rastlayıp “Şu sürüden bir koyun getir de, kesip yiyelim” dedi.

Çoban karşı çıktı;

“Hayır veremem.”

“Niçin?”

“Akşam sâhibine ne derim?”

“Kurt kaptı dersin.”

“Böyle yapmaktan Allah’a sığınırım. Çünkü O, her şeyi bilir” dedi.

Bu cevâbı beğendi.

Hattâ hayran oldu.

Sâhibini bulup, bu köleyi ve koyun sürüsünü ondan satın aldı.

Sonra köleyi âzâd edip, koyun sürüsünü kendisine hediye etti.