Bir kıza gönlünü kaptırmıştı!..

23/05/2020 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Ahmed bin Alevî hazretleri “rahmetullahi aleyh” Yemen’de doğdu.

Terîm şehrinde vefât etti.

Kabr-i şerîfi, Zenbil Kabristanı'ndadır...

Bu zâtın bir talebesi vardı.

O, bir kıza gönlünü kaptırdı.

Yâni o kıza âşık oldu.

Ve derslere gelmez oldu.

Hocası bir gün sordu ona:

“Niçin derslere gelmiyorsun?”

Genç utandı!

Söyleyemedi işin doğrusunu.

Ancak, hocası biliyordu.

Şefkatle bir nazar etti gence.

İşte ne olduysa, o nazarla oldu.

Genç, kaybetti kendini.

Ayıldığında kalbini yokladı.

Kıza olan aşkı yok olmuştu.

Yerine Allah sevgisi dolmuştu.

Kapandı hocasının ellerine.

Ve bir daha ayrılmadı yanından...

● ● ●

Bu zât, sevdiği bir gence;

“Güzel ahlâkın en güzeli nedir, bilir misin?” diye sordu.

Delikanlı arz etti ki:

"Bilmiyorum efendim.”

Büyük Velî;

"İnsanlara yumuşak davranmaktır. Sertlik, ne ailede, ne iş yerinde, ne de devlette geçer akçe değildir" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de sevdiklerine;

"Müminin alâmetlerinden biri nedir, bilir misiniz?" diye sordu.

"Bilmiyoruz" dediler.

Mübârek zât;

"Mümin; verdiği zaman sevinen, günah işlediği zaman üzülen kimsedir" buyurdu.