Kız, ona âşık oldu!..

01/02/2020 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Yûsüf bin Hüseyin Râzî hazretleri, seyahatlerinden birinde, Arabistan'da bir kabîleye uğradı.

Kabîle reîsinin bir kızı vardı.

Kız, Onu görüp âşık oldu.

Ve bir yolunu bulup yanına geldi.

Yûsuf bin Hüseyin yalnız idi.

Kızı görünce hızla uzaklaştı oradan.

Başka bir yere gidip oturdu.

Başını dizlerine koydu.

Öylece uyudu.

Ve şöyle bir rüyâ gördü.

Çok güzel, Cennet gibi bir yer.

Ve yeşiller giymiş güzel kimseler.

Biri de, pâdişâh misâli taht üzerinde oturuyordu.

Onlara sordu ki:

"Sizler kimsiniz?"

Onlar, saygı ve hürmetle;

"Bizler melekleriz. Taht üzerinde oturan da Yûsuf aleyhisselâmdır. Yûsuf bin Hüseyin'i ziyârete geldik" dediler.

Çok hayret etti

Ve ağlamaklı bir sesle;

"Sübhânallah! Ben kim oluyorum ki, Allahü teâlânın Peygamberi benim ziyâretime gelsin" dedi.

Hazret-i Yûsuf tahttan indi.

Yanına gelip ona sarıldı ve;

"Ey Yûsuf! Kabîle reîsinin güzel kızı, sana geldi.

Sen o anda yalnızdın.

Allah’tan korktun.

Ve kıza hiç iltifât etmedin.

Hattâ oradan kaçıp gittin.

Hak teâlâ, bu hâli bize gösterip;

"Ey Yûsuf! Bak, senin, Zelîha'dan kaçtığın gibi, bu Yûsuf da kabîle reîsinin kızından öyle kaçtı" buyurdu. (Devamı yarın)