Evliyada keramet görülmesi şart mıdır?

02/02/2020 Pazar Köşe yazarı O.Ü


Sual: Evliyada, evliya olduğuna alamet olarak keramet görülmesi şart mıdır?

Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

“Veli, evliya  olmak için, bir insandan harikaların, kerametlerin meydana gelmesi, görülmesi şart değildir. Hâlbuki, Peygamberlerin mucize göstermesi lazımdır. Bununla beraber, evliyanın hemen hepsinde, keramet görülmüştür. Keramet göstermeyen veli pek azdır. Bir veliden, çok keramet meydana gelmesi, onun üstünlüğünü göstermez. Evliyanın birbirinden üstünlüğü, Allahü teâlâya daha yakın olmalarına bağlıdır. Daha yakın olan bir veli, pek az keramet sahibi olabilir. Allahü teâlâdan daha uzak olan bir veli, daha çok keramet, harika gösterebilir. Bu ümmetin sonradan gelen evliyasında, o kadar çok kerametleri olanlar görülmüştür ki, Eshab-ı kiramın hiçbirinde, bunun yüzde biri bile, meydana gelmemiştir. Hâlbuki, evliyanın en yükseği, en aşağı derecede olan bir Sahabinin derecesine yetişemez.

Görülüyor ki, evliyayı ve onların üstünlüğünü anlayabilmek için, kerametlerine, harikalarına bakmak, cahillik olur. O kimsede, o büyüklerin yollarına katılabilmek kabiliyetinin az olduğunu gösterir. Peygamberlerin ve velilerin feyiz ve bereketlerine, ancak onlara uymak kabiliyetinde olanlar kavuşabilir. Kendi düşüncelerine, hayallerine uyanlar, kavuşamaz. Hazret-i Ebu Bekir, uymak kabiliyeti sebebi ile, Peygamber efendimize  bir şey sormadan inanıverdi. Ebu Cehil'de bu kuvvet bulunmadığından, o kadar alamet ve mucizeler gördüğü hâlde, inanmak saadeti ile şereflenemedi. Sure-i En'amda; (Senin Peygamber olduğunu belirten, açık alametlerin hepsini görseler, yine inanmazlar. Yanına geldikleri zaman, terbiyesizlik yapar, mübarek kalbini incitirler ve bu Kur'ân, eskiden kalma hikâyeler, masallardır, derler) mealindeki âyet-i kerime, böyle talihsizleri bildirmektedir.

Peygamber efendimizin zamanına yakın zamandaki evliyanın, az keramet gösterdiğini söyledik. Hak teâlâ, Musa aleyhisselama dokuz mucize verdiğini bildirmektedir. Bunlar, düşmanlara karşı olan harikalardır. Yoksa, Peygamberlerden ve evliyadan her saatte, harikalar meydana gelmektedir. Düşmanları bilse de, bilmese de, harikaları güneş gibi görülmektedir. Kör göremezse, güneşin kabahati ne?”