"Sana müjdeler olsun!.."

10/02/2020 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Ahmed bin Hanbel hazretleri, talebeliği sırasında, bir grup kimseyle, bir su kenârında bulunuyordu.

Onlar soyunup, suya girdiler.

Ama o girmedi.

Zîra bir hadîste;

"Kim Allah'a ve âhiret gününe îmân ediyorsa, avret yerlerini örtmeden hamama girmesin" buyurulduğunu biliyordu.

O gece bir rüyâ gördü.

Rüyâda nurlu bir zât;

"Ey Ahmed! Sana müjdeler olsun! Resûlullah'ın sünnetine uyduğun için, Allahü teâlâ seni (imâm) kıldı. İnsanlar sana tâbi olurlar" dedi.

"Siz kimsiniz?" diye sorunca;

"Cebrâil'im" cevâbını verdi.

● ● ●

Bu büyük İmâm, ilim öğrenmek için diyar diyar dolaşır ve kitap çantalarını sırtında taşırdı.

Biri, Ona sordu ki:

"İlim öğrenmek için böyle diyâr diyâr dolaşmaya, daha ne kadar devam edeceksin?"

Cevâben dedi ki:

"Mezara kadar."

● ● ●

Bir gün, bir cemâatle otururuyordu.

İçeri biri girip sordu ki:

"Ahmed bin Hanbel kimdir?"

Kendisi cevâben;

"Benim" buyurdu.

O kimse arzetti ki: Cumâ gecesi, rüyâda biri bana; "Ben Hızır'ım. Ahmed bin Hanbel'i bul. Ona selâmımı söyle ve gökteki meleklerin ondan râzı olduğunu bildir" dedi.