Ana-babaya hizmet etmenin önemi...

09/02/2020 Pazar Köşe yazarı S.K

“Ana-babasına hizmet edenin ömrü bereketli ve uzun olur. Onlara karşı gelenin, âsi olanın ömrü bereketsiz ve kısa olur.”

 

 

Dinimiz anne ve baba hakkına riayet etmeyi, onlara iyilikte bulunmayı ve onlara itaat etmeyi emretmektedir. Allahü teâlâ (Ana-babaya iyilik edin) (Nisa:36)  buyuruyor.

Hadis-i şerifte de (Ana-babasına hizmet edenin ömrü bereketli ve uzun olur. Onlara karşı gelenin, âsi olanın ömrü bereketsiz ve kısa olur) buyuruldu.

İslam âlimleri de buyuruyorlar ki:

“Ana-baba çağırdığı zaman herhangi bir işle uğraşırsan, hemen onu bırakıp, derhal ana-babanın emrine koş. Anan-baban sana kızıp bağırırsa, onlara sen bir şey söyleme! Ananın-babanın duasını almak istersen, sana emrettikleri işleri çabuk ve güzel yapmaya çalış! Bu işini beğenmeyip sana gücenmelerinden ve beddua etmelerinden kork! Sana darılır iseler, onlara karşı sert söyleme! Hemen ellerini öperek öfkelerini gidermeye çalış! Ananın-babanın kalplerine geleni gözet! Zira senin saadetin de, felaketin de, onların kalplerinden doğan sözdedir.

Anan-baban hasta ise, ihtiyar ise, onlara yardım et! Saadetini onlardan alacağın hayır duada bil! Eğer onları incitip, beddualarını alırsan, dünya ve ahiretin harap olur. Atılan ok  geri gelmez. Onlar hayatta iken, kıymetini bil! Allahü teâlânın rızası, dînine bağlı olan ana-babanın rızasında, Allahü teâlânın gazabı, dînine bağlı olan ana-babanın gazabındadır. Habib-i kibriya “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadis-i şeriflerinde buyurdu ki: (Cennet, anaların ayağı altındadır.) Yani, sana dînini, imanını öğreten ananın-babanın rızasındadır.

Gaflet ve şaşkınlığa kapılarak ana-babanın kalbini kırarsan, derhâl onların rızasını almaya çalış, yalvar, her ne yaparsan yap, onların gönlünü al! Ana-babanın evlat üzerinde hakları çok büyüktür. Bunu daima göz önünde tutarak, ona göre hareket eyle!

“Anam-babam çok şefkatsizdirler, onlara nasıl itaat eyleyeyim?” diyen kimseye, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” şöyle buyurdu: (Anan seni dokuz ay karnında gezdirdi. İki sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve sakladı, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dînini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesi ile büyüttüler. Şimdi nasıl olur da, şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?)

Peygamberimize “aleyhisselam” bir kişi geldi ve dedi ki: “Yâ Resûlallah ‘sallallahü aleyhi ve sellem’! Benim anam-babam ölmüştür. Onlar için ne yapmam lâzımdır?” Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Onlara daima dua eyle! Onlar için Kur’ân-ı kerîm oku ve istiğfar et! [Allahü tealadan hata ve kusurlarını af etmesini iste])