Yeryüzündeki camilerin en efdali

04/02/2020 Salı Köşe yazarı O.Ü

Camilerin efdali Kâbe-i muazzama, sonra bunun etrafındaki Mescid-i harâmdır.

 

Sual: Camilerin fazilet bakımından üstünlüğü var mıdır eğer varsa yeryüzündeki camilerin en faziletlisi, en efdali hangileridir?

Cevap: Bu konuda Dürr-ül-muhtârda buyuruluyor ki:

“Camilerin efdali Kâbe-i muazzama, sonra bunun etrafındaki Mescid-i harâm, sonra Medine-i münevveredeki Mescid-i Nebîdir. Sonra, Kudüs'teki Mescid-i aksâ, sonra, Medine-i münevvere şehri yanındaki Kubâ mescididir. Mescid-i Nebinin yüz zırâ eni, yüz zırâ boyu vardı. Bir zırâ yarım metredir. Sonra, zamanla genişletildi. Şimdiki hâlinde de efdaldir.”

              ***

Sual: Piyasadan daha yüksek fiyatla mal satmak ve mal satın almak dinen uygun mudur?

Cevap: Bu konu ile alakalı olarak Hamza Efendi'nin Bey' ve şirâ risâlesi şerhinde deniyor ki:

“Yüksek fiyatla satıp, bir kimseyi aldatmaktan sakınmalıdır. Zira piyasada on liraya satılmakta olan bir malı, onbir liradan yukarıya satın almak gaben-i fâhiş ile aldanmaktır. Yani çok aldanmaktır. Yalan söylemekle çok aldatılan bir müşteri, satıştan vazgeçebilir.

              ***

Sual: Suyun içine ağaç yaprakları, ot gibi şeyler karışmış olsa, böyle su ile abdest alınabilir mi?

Cevap: Bu hususta Kudûrî şerhinde deniyor ki:

“Bir suya, temiz şeyler karışsa, su ismi değişmedikçe, rengi dönse bile, onunla abdest alınır.”

              ***

Sual: Ayağa giyilen sandelet gibi şeylerle namaz kılınabilir mi?

Cevap: Temiz mest ve nalın ile namaz kılmak, çıplak ayakla kılmaktan efdaldir. Yahudîlere muhalefet olur. Naleyn, altı deri, üstü açık ve tasmalı ayakkabıdır. Altı tahta naleyn ile gezmek mekruhtur.

              ***

Sual: Bir veya  birkaç odası mescit olarak kullanılan apartman katının üzerindeki evlerde, tuvalete gitmek ve benzerlerini yapmak uygun olur mu?

Cevap: Bir odası mescit yapılmış olan ev üzerine ve içinde mushaf bulunan oda üzerine abdest bozmak ve cima etmek mekruh olmaz. Cenaze ve bayram namazları kılınan yerler de böyle ise de, buralardaki imama, camideki cemaat uyabilir. Buralara, cami avlularına, medrese ve tekkelere, hayızlı kadın ve cünüb girebilir.

              ***

Sual: Camilerin iç duvarlarını süslemek uygun mudur?

Cevap: Camilerin kıbleden başka duvarlarını süslemek caizdir. Fakat, bu parayı fakirlere harcamak efdaldir. Kıble dıvarını kıymetli şeylerle, renklerle süslemek mekruhtur. Yan duvarların fazla süslü olması da mekruh olur.