Günlük Dualar (Evrad)

Günlük Dualar (Evrad)

Herşey söz dinleyene verilir, herşey bu herşeyin içinde vardır.

Gün aşırı okunması tavsiye edilen dualarımızdan her müslüman kardeşimiz istifade edebilir.
Günlük vird olan bu evrad/dualarımızın bereketinden mahrum kalmamak ve hergün devam edebilmek için İcazetname'nin izin mahiyetinde ömrünce sadece bir kereye mahsuz okuması yeterlidir...
Tıkla...