Kuranı Kerim

Kuranı Kerim     Kuran Okumaya Başlamadan Önce...


“Kim okumayı murad ederek Mushaf’ı alır da şu duayı okursa,Allahü Teâlâ o kimseye her harf için elli bin hasene verir.   ”Mecmuatül Mütefferikat’’

Anlamı;

“Ey Allah’ım! Sen O’nu (Kur’ân’ı) hak ile indirdin,o da hak ile indi.Allah’ım Kur’âna olan rağbetimi (hevesimi) büyük et.!Kur’ân’ı gözüme ve gönlüme nur,göğsüme(kalbime) şifâ et.

Ey Allah’ım Kur’anla dilimi zinetlendir (süsle) Onunla yüzümü güzelleştir,cesedimi kuvvetlendir,günahlarımı mahvet (sil)

Ve bana gece-gündüz saatlerinde taat’ın üzere O’nu okumayı nasip et ve bizi Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve O’nun hayırlı Âl’i (yakınları) ile haşret (mahşerde topla.)”