►İlahi Bir Yasağı Çiğneyen Kişinin Ne Diyeceği Hakkında / Hadis

İlahi Bir Yasağı Çiğneyen Kişinin Ne Diyeceği

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -190-

İlahi Bir Yasağı Çiğneyen Kişinin Ne Diyeceği hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

1811. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse ‘Lât ve Uzzâ hakkı için’ diye yemin edecek olursa, hemen ardından ‘lâ ilâhe illallah’ desin. Yine bir kimse arkadaşına ‘Gel, seninle kumar oynayalım’ derse, hemen sadaka versin. ” 

Buhârî, Tefsîru sûre (53), 2, Edeb 74, İsti’zân 52, Eymân 53; Müslim, Eymân 5. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Eymân 3; Tirmizî, Nüzûr ve’l– eymân 18; Nesâî, Eymân 11; İbni Mâce, Keffârât 2