"Şu sinekleri kov gitsin!"

09/02/2020 Pazar Köşe yazarı A.U

Abdülkâdir Deştûtî hazretleri, sultânlar arasında da itibâr sâhibiydi.

Nitekim bir gün, Sultan Kayıtbay ile otururken, elbisesine sinekler kondu.

Sultâna, latîfe yollu;

"Şu sineklere söyle de, üzerimden gitsinler" buyurdu.

Kayıtbay şaşırdı.

Ve cevap olarak;

"Efendim! Sinekler benim sözümden ne anlar" dedi.

Bunun üzerine;

"Sen nasıl Sultansın ki, sineklere bile sözün geçmiyor?" buyurdu.

Sonra ayağa kalktı.

Ve pencereyi gösterip dedi ki:

"Ey sinekler, burayı terk edin!"

Bir anda odayı terk ettiler.

Sultan bunu gördü.

Ve kendi kendine;

"İşte asıl Sultan bu zatlardır. Onları tanıyan bir çöpçü, tanımayan sultanlardan kat kat kıymetlidir" dedi.

● ● ●

Bu zât, talebesi İmâm-ı Şârânî'ye;

"Sen artık evlen. Filân zâtın kızını al. Sana, o münâsiptir" buyurdu.

O da cevâben;

"Peki hocam" dedi.

Ve ardından;

"Efendim! Benim dünyâlık bir şeyim yok, nasıl evleneyim?" dedi.

Hocası baktı.

Ve kendisine;

"Senin şu kadar paran var ya, o yeter" buyurdu.

Gerçekten de o kadar parası vardı.

Ama konuşurken, onu unutmuştu.