namaz sonrası Arapça Oku ve Dinle

Namaz sonrası Dua

namaz sonrası dua


Arapça Dinle


Her 5 vakit namaz sonrası muhakkak okunması tavsiye edilen çok önemli Dua :

Euzubilahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillahi rabbel alemin vesselatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik ve sellim.

Ya erhamerrahimin Ya erhamerrahimin Ya erhamerrahimin Allahümme inni eseluke vel afva vel afiyete fiddini veddünya ve ahirah Allahümme eğinna ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik Allahüme vefikna lime tuhibbu veterda bihi hirlena vehterlena ya rabbel alemin Rabbena zelemna enfusena ve inlemteğfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin Rabbena heblena min ezvacine ve zürriyyatina kurrete a yunin vecalna lil müttekina imama Rabbena atina fiddünya hasene ve fil ahirati haseneh ve kina azabennar Allahümmeğfirli ve livalideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab Rabbiğfir verham ve ente hayrurahimin Amin ve sallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.