"Bundan hakkımı al!"

02/06/2019 Pazar Köşe yazarı A.U

Osmân bin Muhammed bin Ebî Şeybe hazretleri, hadîs hâfızlarından olup, aslen Kûfelidir.

Bu zât, Resûlullah Efendimizin hadîs-i şerîflerinden şöyle naklediyor:

Kıyâmet gününde ümmetimden iki kişi, Hak teâlânın huzûruna çıkar.

Biri, alacaklıdır.

Ve hakkını ister.

Rabbimiz, diğerine;

“Bu kardeşinin sende olan hakkını ver” buyurur.

O kimse;

“Yâ Rabbî! Hiç sevâbım kalmadı, ne vereyim?” der.

Alacaklı üzülür!

Ve Hak teâlâya;

“Yâ Rabbî! O zaman günahlarımı alsın” der.

Hak teâlâ, alacaklıya;

"Başını kaldır da, Cennetin şu muhteşem köşklerine bak!" buyurur.

Hak sâhibi;

"Yâ Rabbî! Gördüğüm bu köşkler hangi şehit, hangi Sıddîk veyâ hangi peygamberindir?" diye sorar.

Hak teâlâ ona;

"İşte o gördüğün göz kamaştırıcı köşkler, bedellerini ödeyenler içindir" buyurur.

Hak sâhibi;

"Yâ Rabbî! Bunların bedellerini kim ödeyebilir ki?" deyince, Allahü teâlâ;

"Hakkını bu kardeşine bağışlarsan, bunlara mâlik olursun" buyurur.

Hak sâhibi sevinir ve cenâb-ı Hak’a;

"Bağışladım yâ Rabbî!” der.

Allahü teâlâ;

"Haydi, kardeşinin elinden tut da, berâber cennete girin" buyurur.