"Seni vekil kıldım"

03/06/2019 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Ebû Alî Müştevlî hazretleri, Mısır’a on fersah mesâfede bulunan Müştevl köyündendir.

340 (m. 951) senesinde vefât etti.

Gençliğinde, bir gece rüyâsında Peygamber Efendimizi gördü. Efendimiz kendisine;

"Yâ Ebâ Alî!.. Seni, dervişleri sever ve onlara meyleder görürüm" buyurdu.

O, buna sevindi...

Ve cevap verip;

“Öyledir yâ Resûlallah!" dedi.

Efendimiz;

"Dervişlerin mühim işlerini yerine getirmek üzere, seni vekil kıldım" buyurdu.

Ebû Alî;

"Peki yâ Resûlallah!" dedi.

Aradan zaman geçti...

Çok “zengin” oldu.

Allahü teâlâ o kişiye, mal varlığı ihsân etti.

Bu malıyla, dervişlerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Arzularını, isteklerini yerine getirdi.

Hiçbirinin bir sıkıntısı olmaması için çok gayret ederdi.

● ● ●

Bir gün de bazı gençler;

"Efendim, bize namaz kılmak zor geliyor. Sebebi nedir?" dediler.

Cevâbında;

"Sebep, nefistir. Çünkü nefis, İslâmiyete inanmıyor. Bunun için İslâmiyetin emri olan namaz kılmak, ona acı geliyor ve kılmak istemiyor" buyurdu.