“İnsanlar, dünyâ işi konuşmaya geliyorlar!"

04/06/2019 Salı Köşe yazarı A.U

Ebû Alî Müştevlî hazretleri, Mısır’a on fersah mesâfede bulunan Müştevl köyündendir.

340 (m. 951) senesinde orada vefât etti.

Abdullah-ı Ensârî hazretleri anlatıyor:

Ebû Alî Müştevlî, zamânın büyük velîlerinden Ebû Yâkub-i Sûsî'yi ziyâret için Basra'ya gitti.

O zâtın talebelerini gördü.

Ve bir tanesine sordu:

“Hocanız nerededir?”

Genç, tereddüt etti.

Sonra cevap verip;
“Falan yerdedir. Ama siz Onun yanına girdiğinizde; (Git! İşine gücüne bak) diyecektir. Şaşırmayın. Zîra her gelene böyle demek âdetidir” dedi.

Ebû Alî “peki” dedi.

Ve gidip, kapıyı çaldı.

İçeriden;

“Giriniz!” diye ses geldi.

O da huzûruna girdi...

Büyük zât gülerek karşılayıp;

“Hoş geldiniz” dedi.

Ve yer gösterdi.

Çok iltifatlar etti.

Ebû Alî şaşırdı!

Zîra korktuğu olmamıştı.

Mübârek zât;

“İnsanlar, dünyâ işi konuşmaya geliyorlar. Böylelerine (Git! İşine gücüne bak!) diyorum. Sen ise Allah için, ilim ve edep öğrenmeye geldin. Herkese aynı şey söylenmez” buyurdu.