Cihad, çapulculuk değildir!

05/01/2024 Cuma Köşe yazarı O.Ü

Sual: Cihad, insanların mallarına, mülklerine el koymak, canlarına kastetmek, yağmacılık yapmak mıdır?

Cevap: Cihad, cahil ana babaların ve dünya çıkarları için uğraşan papazların ve keyifleri, zevkleri için zulüm, işkence yapan şeflerin aldattığı, inlettiği insanları, inkârdan, küfürden, felaket yolundan kurtarmak, onları güç kullanarak, İslam ile şereflendirmektir.

Cihad, küfür, işkence ve kötülük içinde yetiştirilmiş, karanlığa atılmış zavallıları, İslam ışığı ile aydınlanmalarına mâni olan diktatörlerin, sömürücülerin zararlarını yok etmek için, canını, malını feda etmektir. İnsanları, sonsuz Cehennem azabından kurtarmak, sonsuz Cennet nimetlerine kavuşturmak için, zor kullanmaktır.

Cihadı fertler, kişiler değil, devlet yapar. Fertlerin başkalarına saldırmalarına cihad değil, çapulculuk, barbarlık denir.

Cihada katılamayanın, cihad edenlere dua etmesi farzdır.

Kâfirler, cihad sayesinde zalimlerin işkencelerinden kurtularak iman ile şereflenir. İslâmiyeti duyup, anladıktan sonra, iman etmeyenlerden, İslam devletinin adaleti altında yaşamayı kabul edenlerin dinine, canına, malına dokunulmaz. Bunlar, İslamın adaleti, şefkati altında hür ve rahat yaşar.

Cihad sayesinde, hiçbir kâfir, işitmedim, bilseydim inanırdım diyemeyecektir. Müslümanların cihad etmek için çalışması, kuvvetlenmesi farzdır. Çalışmaz, cihad etmezse, bütün insanlığa büyük kötülük etmiş olur.

Sual: Kur'ân-ı kerimi doğru, güzel okuyabilmek için makam, müzik dersleri almak gerekir diyenler doğru mu söylüyor?

Cevap: Kur’ân-ı kerimi doğru, güzel okumak için, musiki öğrenmeye lüzum yoktur. Tecvid ilmini öğrenmeye lüzum vardır. Âlimlerin çoğuna göre, tecvid ilminde, harflerin ağızdaki yerleri, medler, harflerin uzatma miktarları ve daha birçok şeyler öğrenmeden okunan Kur’ân-ı kerim, doğru olmaz ve ezan ve namaz sahih olmaz.

Sual: Bir şirkete ortak olan kimse, sadece kendi hissesine düşenin mi zekâtını verir?

Cevap: Bir ticaret şirketine ortak olanın, hissesi nisab miktarı ise, kendi hissesinin zekâtını hesap ederek vermesi lazımdır.

Sual: Kabir azabına inamayanın imanı gider mi?

Cevap: Kabir azabı ve kabrin sıkması vardır. Buna inanmayan kâfir olmaz, bidat sahibi olur. Çünkü, meşhur olan hadislere inanmamış olur.