Kurbanı hayır kurumlarına vermek

05/08/2019 Pazartesi Köşe yazarı O.Ü

Kurban edilecek hayvanları, kurumlara diri olarak vermek kurban olmaz. 

 

Sual: Kurban edilecek hayvanlar, diri olarak hayır kurumlarına verilebilir mi?

Cevap: Kurban edilecek hayvanları, fakirlere veya hayır, yardım cemiyetlerine, kurumlarına diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Kesmek vaciptir. Cevherede deniyor ki:

“Kurbana verilen para sevabı, yüz misli yani, pek çok parayı sadaka vermek sevabından daha fazladır.”

           ***

Sual: Kurbanı, satın alması ve kesmesi için, başkası vekil edilebilir mi?

Cevap: Kurbanı satın alması, kesmesi ve etini dağıtma ve bunları dilediğine de yaptırması için birini vekil etmek ve parasını veya diri hayvanı bu vekile vermek caizdir. Fakat, vekili keserken başında bulunması müstehaptır. Horoz, tavuk ve vahşi hayvanları, mesela geyiği kurban etmek haramdır. Mecusilere, yani ateşe tapanlara benzemek olur.

           ***

Sual: Kurban satın alırken niyet etmek gerekir mi, niyet etmeden de olur mu?

Cevap: Kurban satın alınırken; “Bayram günü kesmesi vacib olan kurbanı almaya” niyet etmelidir. Bunu keserken, tekrar niyet etmesi şart değildir. Bu aldığı hayvanı kurban etmesi de şart değildir. Fakat, keseceğinin kıymeti bundan az olmamalıdır. Satın alırken, hiç niyet etmese de olur. Fakat, bunu keserken veya kesecek olanı vekil ederken niyet etmelidir. Kurbanını bir hayır cemiyetine hediye etmek isteyen kimse, kurbanını veya parasını götürüp, bu işle vazifeli yetkiliye teslim ederken; “Allah rızası için, bayram veya nezir, adak kurbanımı kesmeye ve dilediğine kestirmeye, etini ve derisini dilediğine vermeye seni vekil ettim” demelidir. Yetkili kişi, gelen veya kendi satın alacağı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken, sahiplerinin ismini söyleyerek kesecek olanları vekil eder. Etleri dilediği kimselere ve derileri bir fakir vazifeliye verir. Bu fakir, derilerin kıymeti ile, nisap miktarına malik olmadan evvel, elindekileri toptan, dilediğine hediye eder. Bu da satar. Paraları arzu edilen yere verilir. Fakirin, kendisine verilen derileri satması veya hediye etmesi caizdir.

           ***

Sual: Kurbanda birkaç hayvan kesenin, bu kestiklerinin hepsi kurban olmuş olur mu?

Cevap: Kurban kesecek kimse, birkaç koyun keserse, hepsi kurban olur. Yahut, eti çok olanı kurban, diğerleri nafile olduğu daha doğrudur.