"Ey kabirdekiler! Amel defterleri dürüldü..."

06/03/2020 Cuma Köşe yazarı A.U

Mücâhid velîlerden Amr bin Utbe hazretleri, bâzı geceler atına binip, kabristana giderdi.

Mevtâlara okurdu.

Sonra ayağa kalkıp;

"Ey kabirdekiler! Amel defterleri dürüldü. Yapılan işler Allahü teâlâya arz edildi" diye seslenir, sabaha kadar gözyaşı dökerdi.

Bâzen de çöle çıkardı.

Orada namaz kılardı.

Bir (bulut) da onu gölgelerdi.

Vahşî hayvanlar gelirdi.

Etrâfında dolaşırlardı.

Ama hiç zarar vermezlerdi.

● ● ●

Vaktiyle bir gazâya çıkmıştı.

Nöbette iken namaza durdu.

O ara bir (arslan kükremesi) işitildi.

Herkes bir telâşa kapıldı.

Kimi sağa kaçtı, kimi sola.

O ise istifini bozmadı.

Koca arslan, Ona yaklaştı.

Etrâfında dolaştı.

Ve karşısına geçip edeple oturdu.

● ● ●

Bu zât bir gazâya katılmıştı.

Üstüne beyaz bir elbise giyip;

"Kanımın, bunun üzerine akmasını istiyorum" dedi.

Sonra kılıcını aldı.

Ve düşmana daldı.

Çok şiddetli çarpıştı.

Bir ara kâfirlerin attığı iri (bir taş) ile yaralanıp şehîd oldu.

Üzerindeki (kanlı elbise) ile oraya defnedildi...