"Yâ Alî! Yoluma yardım et!"

06/06/2019 Perşembe Köşe yazarı A.U

Ebül Hasen-i Eş’arî hazretleri, Ehl-i sünnetin îtikattaki iki imâmından biridir.

330 (m. 941) senesinde Bağdâd’da vefât etti.

Kırk yaşına kadar bozuk fırka olan Mu’tezileye göre yaşadı.

Bir ramazan-ı şerîf ayının ilk günlerinde, rüyâda Peygamber Efendimiz kendisine;

"Yâ Alî! Benim ve Eshâbımın yoluna yardım et" buyurdular.

Ramazanın onbeşi oldu.

Efendimiz yine görünüp;

"Sana emrettiğim şey için ne yaptın?" buyurdu.

Onbeş gün evinden çıkmadı.

Her şeyi inceledi…

Bir bir gözden geçirdi.

Ve Basra Câmii'ne gitti.

Orada kürsüye çıktı.

Cemaat, Mu’tezile bozuk yolunun en meşhur âlimi olarak bildikleri İmâm-ı Eş’arî'nin ne söyleyeceğini merak ediyordu...

Şöyle hitâb etti:

“Ey insanlar! Bir müddettir size görünmedim. Bu zaman zarfında dikkatle düşündüm. İnsafla inceledim. Yanımdaki delîlleri ve senetleri bir bir gözden geçirdim.

Tercîhte zorlandım.

Allah’a yalvardım.

Beni hidâyete kavuşturması için, çok duâ ettim. Allahü teâlâ merhamet etti.

Doğruyu bildirdi.

Hidâyete erdirdi.

Ehl-i sünnete kavuşturdu.

Mu’tezile yoluna âit îtikatlarımın hepsinden pişmân olup tövbe ettim" diyerek, Ehl-i Sünnet îtikadına girdiğini herkese îlân etti...