"Niçin bizden ibret almadın!"

08/03/2019 Cuma Köşe yazarı V.T

“Kim Mülk sûresini her gece okursa, Allahü teâlâ o kimseyi kabir azâbından korur."
 
Mekkî bin Ebî Tâlib hazretleri büyük kırâat ve tefsîr âlimidir. 355 (m. 966)’da Tunus’ta Kayrevan’da dünyâya geldi. 437 (m. 1045)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Mülk sûresinin fazileti hakkında buyurdu ki:
Meyyit kabre konduğu zaman, amelleri onun etrafını sararlar. Allahü teâlâ, o amelleri konuşturur. Ve şöyle derler: "Ey bu kabirde yapayalnız kalan kul! Dostların, çoluk-çocuğun senden ayrılıp gittiler. Bugün senin benden başka bir arkadaşın ve yakının yok.”
Kur’ân-ı kerîmin, kendisini okuyana şefaat edeceğine, kabir azâbını ondan def edeceğine dâir haberler gelmiştir. Bu husûsta Mülk sûresi (Tebareke) bildirilmiştir. İbn-i Mes’ûd (radıyallahü anh) şöyle buyurdu:
“Kim Mülk sûresini her gece okursa, Allahü teâlâ o kimseyi kabir azâbından korur. Biz Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) zamanında bu sûreye 'Mania: Kabir azâbından koruyan' derdik”
İbn-i Abbâs (radıyallahü anh) buyurdu ki: “Mülk sûresini okuyun ve ezberleyin. Onu, ailenize, Çoluk-çocuğunuza ve komşularınıza öğretin. O kendisini ezberleyen kimse için Allahü teâlâdan, onu kabir azâbından kurtarmasını diler. Allahü teâlâ, onun hürmetine, onu ezberlemiş olanı kabir azâbından kurtarır.”
Muhammed bin Semmâk şöyle anlatır: “Bir kimse kabre konulup azap edilmeye başlanınca, komşuları bağırıp; 'Ey kötü kişi, sen bizden geç kaldın. Biz buraya daha önce geldik. Niçin bizden ibret almadın. Bizim gittiğimizi ve amellerimizin kesildiğini görmedin mi? Sen daha bir müddet yaşadın. Bizim kaçırdığımızı kendin için niye tedârik etmedin?..' Bunun gibi, yeryüzünün her köşesindekiler feryâd edip der ki: Ey dünyâya aldananlar niçin bizden önce gidenlerden ve sizin gibi dünyâya aldananlardan ibret almazsınız!”
İbn-i Abbâs (radıyallahü anh) şöyle anlattı: “Eshâb-ı kirâmdan birisi, bir yere çadır kurmuştu. O, orasının kabir olduğunu bilmiyordu. Burada Mülk sûresini (Tebâreke) okuyan birisi ile karşılaştı. Daha sonra Resûl-i ekremin yanına geldi. 'Yâ Resûlallah! Bir yere çadır kurmuştum. Orasının kabir olduğunu bilmiyordum. Bu sırada Mülk sûresini okuyan birisine rastladım. Bu sûreyi sonuna kadar okudu' dedi. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); (Mülk sûresi, onu kabir azâbından korur) buyurdu."