"Evliyâ zâtlara nasıl davranmak gerekir?”

08/06/2019 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Ebül Hayr Habeşî hazretleri, Mekke’de yaşadı. 383 (m. 993) yılında, Güney İran’daki Ebrikûh beldesinde vefât edip, oraya defnedildi.

Resûlullahın kabr-i şerîfine vardığında;

"Esselâmü aleyke yâ Resûlissekaleyn!" derdi.

Cevap beklerdi.

Efendimiz ona;

"Ve aleykesselâm yâ

Tâvus-ül-Haremeyn!" diye cevap verirdi.

● ● ●

Kendisi anlatır:

Altmış sene Mekke ve Medîne'de oturdum.

Çok sıkıntılar çektim.

Ne zaman bir kişiden bir şey istemeyi düşünsem, “bir ses” işitirdim.

Gâipten gelirdi.

Can kulağıma;

“Bize secde ettiğin yüzü, kulların önünde küçük düşürmekten hiç utanmaz mısın?” derdi.

Beni vazgeçirirdi.

● ● ●

Bir gün de;

“Efendim, evliyâ zâtlara karşı nasıl davranmak gerekir?” diye sordular bu büyük velîye.

Cevâbında;

“Evliyâ zâtların büyüklüğünü bilmeli, onları çok sevip, saygıda kusur etmemelidir” buyurdu.