Eşlerin birbirleri üzerindeki hakları

08/09/2019 Pazar Köşe yazarı S.K

Akıllı olan karı koca, birbirlerini üzmezler. Birbirlerine hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışırlar. Bu suretle rahat ve huzur içinde yaşarlar...

 

Aile, toplumun temelidir. Aile sağlam ve huzurlu ise, toplum huzurlu ve sağlam, aile sıkıntılı ise, toplum sıkıntılıdır. Ailenin huzurlu ve sağlam olabilmesi için eşlerin birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, birbirlerinin haklarını gözetmeleri gerekir...

Erkeğin hanımı üzerinde hakkı çoktur. Bazıları şöyledir: Kadın kocası ile iyi geçinmelidir! Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Kadının cihâdı, kocası ile iyi geçinmektir.”

Bir kadın, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peygamber aleyhisselâm, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki:

“Hanımına selâm söyle, yarı şehid sevabına kavuştuğunu haber ver!”

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.”

“Kocası razı olduğu hâlde ölen kadın Cennete girer.”

Kadının da kocası üzerinde hakları vardır. Bu haklar şiir halinde şöyle yazılmıştır:

Güzel ahlaklı olmalı bir erkek hanımına,

Şefkat ve muhabbetle davranmalı ona,

Ev içinde daima güler yüzlü olmalı,

Ona karşı yumuşak ve nazik davranmalı,

Önce selam vermeli, girince eve erkek,

Hatırını sormalı, hem nasılsın diyerek,

Neşesiz, üzüntülü görünce onu eğer,

Teselli eylemeli, söyleyip güzel sözler,

Ağır ve zor işleri mesela çarşı pazar,

Hanımına yaptırmamalı bunları zinhar,

Onu hiçbir şekilde dövmemelidir,

Dövmek değil, sert bile söylememelidir,

Onun varsa huysuzluğu sabretmelidir,

Bir günden fazla dargın durmamalıdır,

Davranışlarında düşüncesinde değişiklik görünce,

Kabahati kendinde aramalı ilk önce,

Ona, yanında iken ve yanında olmadan,

Hayır dua etmeli, kaçmalı bedduadan,

Çünkü o, gece gündüz beyi için çalışır,

Ve onun en vefalı hayat arkadaşıdır,

Onun kati surette kırmamalı kalbini,

Zira beyi için adamıştır kendini,

Bazı erkek vardır ki naziktir ona buna,

Lakin aslan kesilir evinde hanımına,

Şunu bilmelidir, bir kalp kırmanın günahı,

Sanki yıkmak gibidir Beytullah’ı, Kâbeyi,

Hatta en büyük günahtır küfürden sonra,

Mümin kulu incitmektir şu veya bu sebepten,

İmandan sonra en kıymetli amel,

Bir müminin kalbini sevindirmektir elbet,

Yine bilmelidir ki hanım esir değildir,

Rabbin bir emaneti cennet nimetidir,

Bu yüzden hanımını üzmemeli bir erkek

Ve ona güvenmeli muhabbet ederek

Ve öyle olmalıdır ki hanımı ile gerçekten

Bilsin ki beyim beni çok seviyor herkesten

Hülasa, akıllı olan karı koca, birbirlerini üzmezler. Birbirlerine hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışırlar. Bu suretle rahat ve huzur içinde yaşarlar ve Allahü tealanın rızasını kazanırlar.