“O, kabilesinin en kötüsüdür!”

08/09/2019 Pazar Köşe yazarı V.T

"İnsanların en kötüsü, zararından kurtulmak için yanına yaklaşılmayan kimsedir!"

 Takıyyüddîn Sellâmî hazretleri hadîs ve târih âlimlerindendir. 704 (m. 1305)’de Mısır’da doğdu. Yüz binden ziyâde hadîs-i şerîfi, râvîleri ve metinleri ile birlikte ezberleyip, bu ilimde hafızlık payesine erişmişti. Târih ilminde de büyük bir âlimdir. 774 (m. 1372)’de Şam’da vefât etti. Naklettği hadis-i şeriflerden bazıları:

Âişe (radıyallahü anha)nın bildirdiği hadîs-i şerîfte, “Şiir, iyisi iyi olan, çirkini çirkin olan sözdür” buyuruldu.

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)’e biri geldi. Onu uzaktan görünce, “Kabilesinin en kötüsüdür” buyurdu. Odaya girince; gülerek karşılayıp iltifât eyledi. Gidince; Hazreti Âişe (radıyallahü anha) sebebini sordu, “İnsanların en kötüsü, zararından kurtulmak için yanına yaklaşılmayan kimsedir” buyurdu.

O, Müslümanların başında bulunan bir münâfık idi. Müslümanları onun şerrinden korumak için müdârâ buyurdu.

Hazreti Âişe (radıyallahü anhâ), “Peygamber efendiminiz  Cehennemin fitnesinden ve azâbından, kabrin fitnesinden ve azâbından, zenginlik ve fakîrlik fitnesinin şerrinden ve Deccal’in fitnesinden Allahü teâlâya sığınırdı” buyurdu.

Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerite, Resûlullah efendimiz “Meyyit mezara konup, mezar başındakiler dağılırken, onların ayak seslerini işitir” buyurmuştur.

Yine Ebû, Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Ümmetimin bozulduğu zamanda, sünnetime yapışan için yüz şehîd sevâbı vardır.”

Câbir bin Abdullah (radıyallahü anh) haber veriyor. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Yabancı kadının evinde gecelemeyiniz!”

Akabe bin Âmir (radıyallahü anh) haber veriyor. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Yabancı kadın ile bir odada yalnız kalmayınız. Kadın, zevcinin birâderi veya bunun oğlu ile yalnız kalırsa, ölüme kadar sürüklenir.” 

Abdullah İbni Mes’ûd (radıyallahü anh) haber veriyor. Resûlullah buyurdu ki; “Kadının bedeni avrettir. (Yani örtülmesi lâzımdır) Kadın sokağa çıkınca şeytan hep ona bakar.” 

Büreyde (radıyallahü anh) haber veriyor. Resûlullah efendimiz hazret-i Ali’ye dedi ki: “Yâ Ali! Bir kadını görürsen, yüzünü ondan ayır. Ona tekrar bakma! Ansızın görmek, günah olmaz ise de, tekrar bakmak günah olur.” Bu hadîs-i şerîfi Ebû Dâvûd ve Dârimî bildirdiler.