"Sakladığın o iki deve nerede?"

09/09/2019 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Sâbit bin Kays “radıyallahü anh”, Ensâr-ı kirâmdandır.

Peygamber Efendimizin hatîbi olmakla şereflenmiştir.

Resûlullah Efendimiz, Müreysî Gazâsında alınan esirleri Eshâbına paylaştırdı.

İçlerinde bir hanım vardı.

İsmi “Cüveyriyye” idi.

Kabîle reîsinin kızıydı.

Cüveyriyye, Hazret-i Sâbit bin Kays ile onun amca oğluna düştü.

Onlarla dokuz altın karşılığı, âzad olmak için anlaştılar...

Cüveyriyye'nin babası Dırar bin Hâris, kızının fidyesini ödemek üzere birkaç deve aldı.

Ve Medîne'ye geldi.

Ama iki tânesine kıyamadı.

Onları, bir yere sakladı.

Efendimiz bunu bildi.

Ve sordu ona:

"Falan yerde sakladığın o iki deve nerede?"

Dırar bin Sâbit şaşırdı!

Bu mûcizeyi gördü.

Ve derhâl îmân etti.

Kavminden çok kimsenin de îmân etmesine sebep oldu.

Resûl aleyhisselâm, Cüveyriyye'yi babasına teslim etti.

Ancak, o da îmân etti.

Efendimiz buna sevindi.

Onu babasından istedi.

O da kabul etti.

Hazret-i Cüveyriyye “radıyallahü anhâ”, böylece Peygamber Efendimizin zevceleri arasına girmekle şereflendi.

Diğer Eshâb-ı kirâm;

"Biz, Peygamberimizin mübârek hanımının akrabâsını esir olarak kullanmaktan hayâ ederiz" dediler.

Ve hepsini serbest bıraktılar...