Cömert cennete, cimri cehenneme yakındır!..

10/06/2019 Pazartesi Köşe yazarı V.T

“Cömert kimse, Allahü teâlâya, insanlara ve Cennete yakındır, Cehennemden uzaktır."

 

Ebû Abdullah bin Abdülmelik hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. Hadîs hafızı, yani yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilirdi. 252 (m. 866)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğmuştur. 330 (m. 942)’de vefât etmiştir. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Muâz bin Cebel’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Cennet ehli dünyâda, Allahü teâlâyı anmadan geçirdikleri bir âna bile üzülürler.”

Sehl bin Sa’d anlattı: Resûlullaha birisi geldi. “Ey Allahın Resûlü! Bana öyle bir amel öğret ki, onu yapınca Allahü teâlâ ve insanlar beni sevsin” dedi. Resûlullah buyurdu ki: “Dünyâya rağbet etmezsen (Allahü teâlânın haram kıldıklarından sakınır, şüphelilerden uzak durursan), seni Allahü teâlâ sever. İnsanların elindekilere rağbet etmezsen, o zaman seni insanlar sever.”

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Kabirleri ziyâret ediniz. Çünkü kabirleri ziyâret ölümü hatırlatır.”

Âişe vâlidemizin (radıyallahü anhâ) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah: “Allahü teâlânın velî kulu, cömert olarak yaratılmıştır” buyurdu.

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Cömert kimse, Allahü teâlâya, insanlara ve Cennete yakındır, Cehennemden uzaktır. Cimri kimse, Allahü teâlâdan, insanlardan ve Cennetten uzak, Cehenneme yakındır. Câhil fakat cömert olan kimse, âbid fakat cimri olan kimseden daha sevimlidir. En büyük hastalık, cimriliktir.”

Abdullah bin Ömer’in (radıyallahü anhümâ) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu: “İki ahlâk vardır ki, Allahü teâlâ bu ikisini sever. Bunlar; cömertlik ve semâhattir (vermesi lâzım ve vâcib olmayan şeyleri seve seve vermektir). Yine iki ahlâk daha vardır ki, Allahü teâlâ onlardan dolayı gazâb eder. Bunlar; kötü ahlâk ile cimriliktir. Allahü teâlâ bir kulu hakkında hayır murâd edince, onu insanların ihtiyâçlarını gidermeye vâsıta yapar.”

Âişe vâlidemizin (radıyallahü anhâ) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah buyurdu ki: “Misvak, ağzı temizleyici ve Rabbin rızâsını kazanmaya vesiledir.”

Ebû Sa’îd’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte, Resûlullah  buyurdu ki: “İhtiyâçlarınızı, merhamet sahiplerinden isteyiniz.”