Kul namaza durunca…

11/06/2019 Salı Köşe yazarı A.U

Tasavvuf ehlinin meşhurlarından olan Ebû Tâlib-i Mekkî hazretleri, 386 (m. 996) senesinde Bağdâd’da vefât etti.

Bu zât anlatıyor:

Kıyâmet günü, namaz kılanları, derecesine göre cennete iletirler.

Birincilere sorarlar:

“Sizin namazınız nasıldı?”

Onlar cevaben;

“Biz, ezânı işittiğimizde, hemen abdest almaya kalkardık” derler.

Melekler dinler.

Ve o kimselere;

“Siz, kavuştuğunuz bu nîmete lâyıksınız” derler.

Sonra ikinci grup kimseler gelir.

Bunların yüzleri daha parlaktır.

Melekler onlara da sorar:

“Sizin namazınız nasıldı?”

Onlar da;

“Biz, namaz vakti girmeden abdestimizi alırdık” derler.

Melekler;

“Siz de kavuştuğunuz bu nîmete lâyıksınız” derler.

Sonra üçüncü grup kimseler gelir.

Bunlar, öncekilerden nurludurlar.

Yüzleri parlaktır.

Melekler onlara;

“Sizin namazınızın husûsiyeti ne idi?” diye sorarlar.

Onlar da cevâben;

“Biz, her vaktin ezânını mescitte dinlerdik” derler.

Melekler onlara;

“Siz de şu kavuştuğunuz nîmetlere lâyıksınız” derler.