Ana babaya hizmetin önemi...

11/09/2022 Pazar Köşe yazarı S.K

Ana babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet ve hizmet etmeyi mühim bir vazife saymalı. Büyüklerin duasını almaya çalışmalıdır...

 

Ana baba hakkı -2-

Birisi Peygamber aleyhisselâma dedi ki:

Yâ Resûlallah, yanımda yaşlı anam vardır. Elimle yedirip içiriyorum. Abdestini aldırıyorum. Sırtımda gezdiriyorum. Hakkını ödemiş olur muyum?

Peygamber aleyhisselâm buyurdu ki:

“Hayır, yüzde birini bile ödemiş olamazsın. Ancak iyilik ediyorsun. Allahü teâlâ bu az iyiliğine karşılık çok sevap ihsan eder.” [Miftah-ül cennet]

Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Ana babasına hizmet edenlerin ömrü bereketli ve uzun olur. Ana babasına karşı gelip, onlara âsi olanların ömürleri bereketsiz ve kısa olur.) [Miftah-ül cennet]

Hasen-i Basrî “rahime-hullahü teâlâ” Kâbe’yi ziyaret ve tavâf ederken bir zât gördü ki, arkasında bir zembil ile tavâf eder. O zâta dönüp dedi ki:

-Arkadaş, arkandaki yükü koyup öylece tavâf etsen daha iyi olmaz mı? O zât cevaben dedi ki:

-Bu arkamdaki yük değil babamdır. Bunu Şam’dan yedi kere buraya getirip tavâf eyledim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlâkı ile yetiştirdi, dedi. Hasen-i Basrî hazretleri ona dedi ki:

-Kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavâf eylesen, bir kere kalbini kırmakla bu yaptığın hizmet havaya gider ve yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete mukâbil olur. [Miftah-ül cennet]

Biri, Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) dedi ki:

-Anam babam çok şefkatsizdirler, onlara nasıl itaat eyleyeyim?

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Anan seni dokuz ay karnında gezdirdi. İki sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve sakladı, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini, geçimini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslâm terbiyesi ile büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?” [Miftah-ül cennet]

Peygamberimize “aleyhisselâm” bir kişi geldi ve dedi ki:

-Yâ Resûlallah! Benim anam-babam ölmüştür. Onlar için ne yapmam lazımdır?

Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Onlara daima dua eyle! Onlar için Kur’ân-ı kerîm oku ve istiğfar et!” [Miftah-ül cennet]

Evlat, zevcesi ve çocukları ana babaya saygı göstermelidir. Ana babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet ve hizmet etmeyi mühim bir vazife saymalı. Büyüklerin rızasını, duasını almaya çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç bilmelidir. Evlat, hanımının söylediklerine uyarak anasını incitmemeli. Anasına eziyet olunmasına hiçbir surette göz yummamalıdır. Yine yakınlarının sözlerine uyarak hanımını incitmekten de çok sakınmalı, bu hususlarda çok uyanık olmalı. Her iki tarafın gönüllerini hoş tutmalı, hatta bunda muvaffak olması için dua etmelidir. Kalp kırılan, gönül incitilen yerde hayır ve bereket olmaz.