Günah, şehitliğe mâni değildir

14/03/2019 Perşembe Köşe yazarı O.Ü

“Haydut, suda boğulursa ve çaldığı at üzerinde cihad ederken öldürülen kimse şehit olur."

 

Sual: Bir Müslüman, haram olduğunu bildiği ve inandığı hâlde bir günah işlerken öldürülse veya çöken binanın altında kalsa yahut denizde boğulsa, bu kimse şehit olarak ruhunu teslim edebilir mi?

Cevap: Bu konuda Mâliki mezhebi âlimlerinden Alî Echürî hazretleri buyuruyor ki:

“Yol kesici haydut, suda boğulursa ve çaldığı at üzerinde cihad ederken öldürülen kimse ve bir odada günah işleyenler üzerine ev çökse, bunların hepsi şehit olur. Çünkü, günah sebebi ile ölenler şehit olmaz. Günah işlerken, şehitliğe sebep olan bir sebeple ölürse, ahiret şehidi olur ve günahının cezasını da yüklenir. Bunun gibi, şarap içip çatlayan şehit olmaz. Fakat şarap içip, sarhoş hâlde iken, zulüm ile öldürülen kimse şehit olur. Çünkü, şaraptan ölmemiş, başka sebeple ölmüştür. Fakat, şarap günahını da yüklenir.” Bunlar İbni Âbidînde de yazılıdır. İbni Nüceymin Eşbâh kitabının şârihlerinden Hayreddîn-i Remlînin ve Müeyyed zâde Abdürrahmân efendinin Fetâvâlarında da deniyor ki:

“Şarap içen kimse, sarhoş iken öldürülse, şehit olur. Şarap içmek büyük günahtır. Fakat şehit olmaya mâni olmaz.”

           ***

Sual: Yemek yedikten sonra, ağız yıkandığı gibi ayrıca dişleri de temizlemek gerekir mi?

Cevap: Yemekten sonra dişleri misvak ile, kürdanla temizlemek sünnettir, temizliktir. Temizlik imanı kuvvetlendirir. Dişler arasından kürdan ile çıkarılan şeyleri yutmamalıdır. Bu temizliği musluk başında yapıp, diş arasından çıkan kırıntıları, delikli taşa atmalı, sofrada bulunanları iğrendirmemelidir. Dil ile toplanan yutulabilir. Fesleğen, nar dalı ve kamış, incir, ılgın, süpürgeden hilal, kürdan olmaz.

           ***

Sual: Yemek ikram eden kimseye, sadece teşekkür etmek kâfi gelir mi?

Cevap: Yemekten sonra ev sahibine, bereket, rahmet ve mağfiret ile dua edilir. Sonra, gitmeye izin istenir. Yemeğe de davet edilir.

           ***

Sual: Namaz kılmak için yere serilen seccadede resim bulunursa, böyle seccade üzerinde namaz kılınabilir mi?

Cevap: Bu konuda Dürerde; “Secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccade üzerinde namaz kılmak mekruh değildir. Çünkü, yere sermek hakaret etmektir” denmektedir

O hâlde, Kâbe, cami resimleri ve mübarek yazılar bulunan ve zihni meşgul eden resimler, nakışlar bulunan seccadeleri kullanmak caiz değildir.