"Müslüman kimseye yük olmaz"

15/03/2019 Cuma Köşe yazarı A.U

Bir gün Fudayl bin İyâd hazretlerinin huzûruna sevdiği bir kimse geldi ve;

"Efendim! İyi bir Müslümann nasıl olur” diye sordu.

Hazret-i Fudayl;

"İyi bir Müslüman; hiç kimseyi gıybet etmez, kimseye sû-i zanda bulunmaz, kimseyi kötü bilmez ve hiç kimseyle alay etmez" buyurdu.

O kimse sordu:

"Başka efendim?"

Buyurdu ki:

"İyi Müslüman; kimseye yük olmaz, herkesin yükünü çeker. Kendini beğenmez, kendini hiç kimseden üstün görmez, tevâzuyu elden bırakmaz.”

Adam sordu yine:

"Ya namaz efendim?"

Büyük velî;

"O zâten belli, Müslüman elbette beş vaktini kılar. Ayrıca Ehl-i sünnet âlimlerini, evliyâ zâtları çok sever. İmân ve ibâdet bilgilerini onlardan öğrenip buna göre amel eder" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bir genç;

“Bana nasihat eder misiniz efendim” diye ricâ etti.

Büyük zât ona;

“Kızarsan, öfkeni yen! Zîra hadîs-i şerîfte, Resûlullah Efendimiz; (Kuvvetli olmak, başkalarını yenmek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmektir) buyurdu” diye cevap verdi.