Dua ordusu, gazâ ordusu askerlerinin ruhu gibidir

15/03/2020 Pazar Köşe yazarı S.K

İmam-ı ​Rabbânî hazretleri buyurdu ki: "Dua ordusunun askerlerinin kalpleri kırık olduğu için savaş ordusunun askerlerinden daha ileridir."

 

 

Bir işte başarılı olmak için hem sebeplere yapışmak hem de dua etmek lazımdır. Allahü teâlâ sebeplere yapışmadan da dilediğine ihsan eder. Fakat sebeplere yapışmamızı emretmektedir. Âdet-i ilâhiyyesi böyledir. Hem sebeplere yapışmalı hem dua etmeli, hem de dua almalı. Bilhassa Allahü teâlânın evliya kullarının duasını almak çok kıymetlidir.

Allahü teâlâ, evliyasının dualarını kabul edeceğini Kur'ân-ı kerîmde bildirmektedir. Mâide sûresi 27. âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ ancak takva sahiplerinin ibadetlerini dualarını kabul eder” buyuruldu.

Hadis-i şerifte de, “Saçları dağınık ve kapılardan kovulan öyle kimseler vardır ki, bir şey için yemin etseler, Allahü teâlâ onları doğrulamak için o şeyi yaratır” buyuruldu.

İmam-ı Rabbânî hazretleri şöyle buyurur:

“Başarılı olmak isteyen, bir dua ehli bulmalı, onun duasını almalı. Dua ordusunun askerlerinin kalpleri kırık olduğu için savaş ordusunun askerlerinden daha ileridir. Dua ordusunun askerleri, gazâ ordusu askerlerinin ruhu gibidir. Gazâ ordusunun askerleri, onların bedenleri gibidir. [İkisi birlikte olursa zafer müyesser olur.]” Osmanlılar, savaşa giderken, evliya zatların dualarını alırlardı... Sultan l. Mahmûd Hân’ın vezîriâzamı Yeğen Mehmet Paşa, 1737 senesinde Nemçe (Avusturya) seferini yapmakla görevlendirildi. Ordu hazırlıklarını yapıp hareket etmek üzere iken, Yeğen Mehmet Paşa, çok sevdiği Mehmet Emin Tokadî hazretlerine uğrayıp zafer ile dönmesi için dua istedi. Mehmet Emin Efendi, gazâ ordusunun zaferi için çok dua etti. Talebesi Seyyid Yahya anlatır: 

"Bir sabah huzuruna gittiğimde, kendisini hastalanmış gördüm. Benden ilaç istedi, temin ettim. İlacı kullandı. Sonra beraberce, talebelerinden Kafesdâr Abdülbâkî Efendi'nin evine gittik. Mehmet Emin Efendi neşeli idi. Bu talebesi, Mehmet Emin Efendi’nin neşeli hâlini görünce bana; 

-Hamdolsun İslâm askeri mansur ve muzaffer olmuştur. İnşallah birkaç güne kadar fütuhat haberi gelir, dedi. Sonra dostlara ziyafet ve sadakalar verdi.

Dört gün sonra Tatarlar, Ada Kalesinin Osmanlı ordusu tarafından fethedildiği haberini getirdi. Bundan sonra, ordu İstanbul'a döndü. Yeğen Mehmet Paşa, Mehmet Emin Tokadî hazretlerinin ziyaretine geldi ve ağlayarak mübarek ellerine sarıldı... Paşa, Mehmet Emin Efendi'nin âdetini bildiğinden, seferde olanları anlattı. Koynundan iki atlas kese altın çıkarıp, seferde iken fakirlere vermek üzere adadığını söyledi. Mehmet Emin Efendi de onun bu adağını övdü ve adağının netice verdiğini bildirdi. Yeğen Mehmed Paşa geciktirmeden adağını yerine getirdi ve altınları fakirlere dağıttı.