Kabile reisinin kızı ona âşık oldu!..

15/06/2019 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Yûsüf bin Hüseyin Râzî hazretleri, Rey şehrinde yaşadı.

915 (H.304) yılında vefât etti.

Seyahatlerinden birinde Arabistan'da bir “kabîleye” uğradı. Kabîle reîsinin kızı, onu görüp âşık oldu.

Bir yolunu buldu.

Ve yanına geldi.

Yûsüf bin Hüseyin yalnızdı o saatte.

Kızı görünce hızla uzaklaştı oradan.

Başını dizlerine koydu.

Öylece uyudu.

Ve rüyâ gördü.

Cennet gibi bir yer ve yeşiller giyinmiş çok güzel kimseler vardı. Biri de, “pâdişah” misâli taht üzerinde oturuyordu...

Onlara sordu ki:

"Sizler kimsiniz?"

Onlar cevaben;

"Bizler melekleriz. Taht üzerinde oturan da Yûsüf Nebî’dir. Yûsüf bin Hüseyin'i ziyârete geldik" dediler.

Çok hayret etti!

Mahcup oldu!

Ve ağlamaklı bir sesle;

"Sübhânallah! Ben kim oluyorum ki, Hak teâlânın peygamberi, benim ziyâretime gelsin" dedi.

O anda Hazret-i Yûsüf tahttan inip, onun yanına geldi. Müsâfaha etti.

Ona sarıldı.

Ve buyurdu ki:

“Ey Yûsüf! Kabîle reîsinin güzel kızı, sana geldi. Allah’tan korktun! Ve Ona sığınarak oradan uzaklaştın. Allahü teâlâ, senin hâlini bize gösterip; "Ey Yûsüf! Bak, senin Zelîha'dan kaçtığın gibi, bu Yûsüf de kabîle reîsinin kızından öylece kaçtı" buyurdu.

Ve bana, seni ziyâret etmemi emretti.