"Sana müjdeler olsun!.."

17/06/2019 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Evliyânın büyüklerinden olan Hâce Muhammed hazretleri, zühd ve verâ sâhibiydi.

411 (m. 1020) senesinde vefât etti.

Annesi ona hâmileyken, karnından "Lâ ilâhe illallah" zikrini işitirdi.

Babası bilmiyordu.

Öğrenince sevindi.

Ve kendisine;

"Ey hâtun! Sana müjdeler olsun, sâlih bir çocuk doğuracaksın" dedi.

● ● ●

Bir gün evde otururken, babası, ana rahminde olan bu oğluyla konuşmak istedi.

Bu arzusu çoğaldı.

Düşündü, taşındı...

Ve kararını verdi.

Selâm vereyim diye düşünüp;

"Esselâmü aleyke yâ veliyyallah!" diye hitap etti.

Cevap bekledi.

Ve geldi cevap.

O anda Allahın kudretiyle;

"Ve aleykesselâm ey babacığım!" sesini işitti.

Çok sevindi.

Doğum gecesiydi...

Namaz kılıp yattı.

Gece rüyâsında Peygamber Efendimizi gördü.

Efendimiz ona;

"Doğacak oğluna benim ismimi koy!" buyurdu.

Bunun üzerine adını "Muhammed" koydu...