Dinleri insanlar mı uydurdu?

17/09/2022 Cumartesi Köşe yazarı O.Ü

Aklı ve bilgisi olan herkes, İslam düşmanlarının cahilce ve ahmakça saçmalarına ancak güler!..

 

Sual: Bazı ateistler, "dinleri, tanrı fikrini insanlar siyasi sebeplerle, insanlara hükmedebilmek için kendileri uydurmuştur" diyorlar, böyle diyenlere ne demelidir?

Cevap: Bu konuda Seâdet-i Ebediyye kitabında şöyle denmektedir:

Komünist memleketlerde 'tanrısızlar', 'ateistler' dernekleri kurarak, yalanlar ve iğrenç iftiralarla İslamiyeti kötülemeye uğraşıyorlardı. Buna karşılık, Müslümanlara söz hakkı tanımıyorlardı. Cevap vermeyi, İslamiyetin kudsiyetini, yüceliğini ve tarîh boyunca medeniyete ışık tuttuğunu, vesikalarla bildirmeyi yasak ederlerdi. Böyle davranışları, akıl, ilim ve adalet karşısında haksız olduklarını gösteren en değerli bir vesikadır. Moskova'da yayınlanan bir dergide;

“Cahil insanları ilahlara taptırmak ve ilahların adetlerini azaltarak üçe, nihayet bire indirmek, siyasetin bir oyunudur. Allah yaratan değil, siyasi sebeplerle insanların yarattığı bir fikirdir. Ahıret, Cennet, Cehennem laflarını da, Mısır'daki firavunların papazları ortaya çıkardı. Muhammed (aleyhisselâm) Peygamber olarak ortaya çıkmadı. Bu fikri senelerce mücadeleden sonra, kendisinde hasıl olmuştu. Kur'ân, Onun dini düşüncelerini bildiren bir kitaptır” diyor.

Komünistlerin bu yalan ve iftiralarının din ve tarih bilgilerine uymadığı meydandadır. Tek Allah dinini, ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselam getirdi. Çok tanrı ve putlara tapınmanın, İdris aleyhisselamdan sonra meydana çıktığı Eyyûb Sabri Pâşa'nın Mir'ât-ül-Haremeyn kitabında uzun yazılıdır.

Ahırete, Cennete, Cehenneme iman etmek, Mısırlılardan asırlarca önce, ta hazret-i Âdem ve hazret-i Nuh ve diğer Peygamberlerin zamanlarında vardı. Muhammed aleyhisselâm, ilk olarak Peygamber olduğunu bildirdi ve insanları bir Allaha inanmaya davet etti.

Aklı ve bilgisi olan herkes, İslam düşmanlarının böyle cahilce ve ahmakça saçmalarına ancak güler.

Sual: Namazda kaç rekat kıldığını şaşıran kimse ne yapmalıdır?

Cevap: Bir kimse, kaç rekat kıldığını unutsa, bu şaşırması, ilk olarak başına geldi ise, selam verip namazı tekrar kılmalıdır. Şaşırmak âdeti ise, düşünüp, çok zan ettiğine göre kılar. Kuvvetli zan edemezse, az kıldığını kabul ederek tamamlar. Namazı kıldığında şüphe eden kimse, vakit çıkmadı ise, tekrar kılar, çıktı ise kılmaz.