Peygamberler, alelade insanlar değildirler...

18/12/2018 Salı Köşe yazarı R.A

Peygamberlerin söyledikleri her şey doğrudur. Onlardan birine bile inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış, hepsini inkâr etmiş olur. 
 
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı hakîminde, Peygamber Efendimiz hakkında şöyle buyurmaktadır (meâlen):
“Biz, seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik” [Enbiyâ, 107];
Biz, seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik” [Sebe, 28];
Rabbin sana [çok nimet] verecek, sen de râzı olacaksın” [Duhâ, 5]
Yüce Rabbimiz (meâlen): “Peygamber, müminlere canlarından evladır, ileridir, daha yakındır; [O, müminler nazarında kendi nefislerinden, canlarından daha önce gelir; Müminlerin, Peygamber’i kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir.] O'nun hanımları da onların anneleridir…”  [Ahzâb, 6] buyuruyor.
Yine Allahü teâlâ (meâlen) şöyle buyurmaktadır:
 “(Ey inananlar!) Andolsun ki, size içinizden [kendinizden] öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız, ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün [üstünüze çokça titreyen], müminlere karşı çok şefkatli ve gâyet merhametlidir.
İslâm âlimleri, Peygamberler (aleyhimüsselâm) hakkında şöyle buyurmaktadırlar:
"Her Peygamber, kendi zamanında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinin her bakımdan en üstünüdür. Peygamberimiz Muhammed (aleyhisselâm) ise, dünya yaratıldığı günden kıyâmet kopuncaya kadar, her zamanda, her memlekette, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünü, en fazîletlisidir. Hiçbir kimse, hiçbir bakımdan O'ndan üstün değildir. Cenâb-ı Hak, O'nu öyle yaratmıştır....."
"Allahü teâlânın, insanlar içinden seçmiş olduğu Peygamberler (aleyhimüsselâm) de, insanlık sıfatlarında diğer insanlarla aynıdırlar. Yani onlar da yerler, içerler, soğukta üşürler. Ancak Allahü teâlâ, onlara husûsi (özel) nimetler ve çeşitli mucizeler ihsan etmiştir." (Harputlu İshâk Efendi)
Allahü teâlâ, bütün Peygamberlerine isimleriyle hitap ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma; "Yâ eyyühe'n-Nebiyyü=Ey Peygamber", "Yâ eyyühe'r-Resûlü=Ey Resûl" gibi sıfatlarla hitap ederek iltifât etmiştir...
Yukarıda da ifâde ettiğimiz gibi, âyet-i kerîmede meâlen: "Seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik" (Enbiyâ sûresi, 107) buyuruldu.]
Peygamberlerin söyledikleri her şey doğrudur. Onlardan birine bile inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış, hepsini inkâr etmiş olur. Mesela son Peygamber Muhammed aleyhisselâma inanmayan bir kimse, bütün Peygamberleri inkâr eden kimse ile aynı durumdadır.
Peygamberlik vazifelerini görmekte, Peygamberlik üstünlüklerini taşımakta, bütün Peygamberler müsâvidir, eşittir. Fakat Peygamberlerin, birbirleri üzerinde, fazîletleri, şerefleri, üstünlükleri vardır.