İlk insan Âdem aleyhisselamdır

19/02/2019 Salı Köşe yazarı O.Ü

Bütün din kitapları, ilk insan ve ilk peygamber olarak Âdem aleyhisselamı bildirmişlerdir.
 
Sual: İlk insanın hazret-i Âdem olmadığı, hatta ilk insanın dört ayaklı olup sonradan gelişerek ve dönüşerek bu hâle geldiği söyleniyor, yazılıyor. Bunların aslı olabilir mi?
Cevap: İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem aleyhisselamın ne zaman yaratıldığı, kesin olarak bilinmemektedir. İnsanın dünya kurulduğu ilk günden itibaren dünyada bulunduğu iddia edilemez, edilmemiştir de. İnsan, Allahü teâlânın emri ve yaratması ile dünyaya gelmiştir. Darwin'in Tekâmül nazariyesine göre, ilk insan olarak kabul edilen Nean-dertaların, yavaş yavaş bugünkü insan hâline geldiğini kabul etmek ise mümkün değildir. Hele bazılarının iddia ettiği gibi, insanın evvela dört ayağı üzerinde yürüdüğünü ve birçok asırlar sonra ayağa kalktığını ileri sürmek, hiçbir zaman ilme ve mantığa uymaz. Çünkü, bu kadar iptidai olan bir mahlukun bugünkü mükemmelliğe ulaşması mümkün değildir. O hâlde, dört ayak üzerinde yürüyen türün, insan olmadığını, başka bir mahluk olması gerektiğini ve diğer birçok eski mahluklarla birlikte yok olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bütün din kitapları, ilk insanın homo sapien, yani iki ayak üzerinde yürüyen ve düşünebilen bir mahluk olduğunu bildirmektedirler ve hakikaten yukarıda yazıldığı gibi, dört ayak üzerinde yürüyen ve bir hayvandan farkı olmayan bir varlığın bugünkü insana dönüşebileceğini Darwin bile ispat edememiştir.
Bütün din kitapları, ilk insan olarak Âdem aleyhisselamı bildirmişlerdir. Âdem aleyhisselam için, öküzü sabana koştuğu, buğday ektiği, kendine ev yaptığı, kendisine on suhuf, forma, kitap verildiğini bildirmektedirler. Sığırı ehlileştirmek, mağarada yaşamak yerine kendine ev yapmak, buğday ekmek ve onu hasat etmek ve vahiy almak meziyeti olan ilk insanın, dünyanın oldukça tekamül ettiği bir zamanda yaratılmış olduğu, dört ayağı üzerinde yürüyen, inlerde yaşayan mahluklarla hiçbir alakasının olmadığı anlaşılmaktadır.
           ***
Sual: Bir kimse, "çalınan ve kaybolan şeyleri ben bilirim" dese, bunun ve buna inananın imanı gider mi?
Cevap: Bir kimse, ben çalınanları ve kaybolanları bilirim dese, söyleyen ve inanan kâfir olur. Bana cin haber veriyor dese, yine kâfir olur. Peygamberler ve cinniler dahi gaybı bilmezler. Gaybı, ancak Allahü teâlâ ve Onun bildirdikleri bilir.