"Bu, bir mârifet midir?"

21/03/2019 Perşembe Köşe yazarı A.U

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti.

Yakınları, bu büyük zâta, birini methederken;

"O, hiç tatlı yemez" dediler.

Hazret-i Fudayl;

"Tatlı yememek, mârifet midir?" buyurdu.

Sordular bu defâ:

"Mârifet nedir efendim?"

Büyük velî;

"Ahlâkı nasıl, yakınlarına güzel davranıyor mu, hısım akrabâsına iyilik ediyor mu, ayrıca birine kızdığı zaman öfkesini yeniyor mu? Kişinin fazileti, işte bunlardan belli olur" buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bu zâta;

"Tasavvuf nedir efendim?" diye sordular.

Cevâben;

"Günah işlemek arzusunu kalbinden söküp atmaktır!" buyurdu.

Ve şunu anlattı:

Alî bin Ebî Tâlip “radıyallahü anh” bâzı insanların eğlendiklerini görünce, onlara;

“Niçin eğleniyorsunuz?’ diye sordu.

Onlar cevâben;

“Bugün bizim bayramımızdır” dediler.

O vakit Hazret-i Alî;

“Günah işlemediğimiz gün de, bizim bayramımızdır” buyurdu...