Yeni doğan çocuğa yapılacak dinî hizmetler

21/07/2019 Pazar Köşe yazarı H.Y

Çocuğun ismini ilim ehli, sâlih bir zâta koydurmalıdır! Eshâb-ı kirâm, çocuklarının isimlerini Peygamber efendimize verdirmeyi tercih etmişlerdir. 

 

 

İslâm medeniyetinde hayat tarzını düzenleyen ve böylece Müslümanın, dünyada ve âhirette mesut ve bahtiyar olmasını sağlayan hayat bilgisine (İlmihâl) denir. Bu ilimler, bir Müslümanın doğumundan ölümüne kadar uyması gereken kuralları öğretir. Dinimiz, dünyaya yeni gelen bir çocuk için de yapılacak işleri şöyle bildirmektedir:

1. Evlatlarımız bizim göz bebeklerimizdir. Anne ve baba olacak kimseler, onun doğumunu hasretle beklemektedir. Yeni doğan bebeğin kulağına hemen ezân ve kâmet okumalı ve böylece onları cin ve şeytanın şerrinden korumalıdır. Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki, (Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezân, sol kulağına da ikâmet okunursa, “Ümmü sıbyan” hastalığından korunmuş olur.) [Beyheki]

(Ümmü sıbyân), hâmile kadınlara ve karnındaki bebeğe, yeni doğmuş bebeklere ve annesine musallat olan ve hastalanmalarına yol açan cin tâifesinden dişi bir şeytanın adıdır. Bundan korunmak için, 22 (Besmele), bir (Fatiha), bir (Âyet-el-kürsî), bir (İhlâs), bir (Felak), bir (Nâs) sûreleri ile, (Kalem sûresi)’nin 51. ve 52. âyetlerini bir kâğıda İslâm harfleriyle yazdıktan sonra, muska hâline getirerek bebeğin üstüne asmalıdır.

2. Çocuklara güzel isim koymalıdır! Dinsizlik alâmeti olan kelimeleri ve kâfirlerin isimlerini koymaktan kaçınmalıdır. Çocuk doğunca, yedinci günü isim koymak ve başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, altın veya gümüş, sadaka vermek müstehap olup çok sevaptır. Saçını kazımadan tahminî olarak verilebilir. Altın ve gümüş yerine, kâğıt para verilse ve hatta yedinci günden sonra da verilse câiz olur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: (Çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek, evlâdın babası üzerindeki haklarındandır.) 

3. Çocuğun ismini ilim ehli, sâlih bir zâta koydurmalıdır! Eshâb-ı kirâm, çocuklarının isimlerini Peygamber efendimize verdirmeyi tercih etmişlerdir. Çocuğa isim koyarken, yakınlarından yaşı büyük veya ilmi çok olan birisi, çocuğu yastık gibi yumuşak bir şey üstüne koyarak kucağına alır. Abdestli olarak kıbleye döner ve ayakta sağ kulağına ezân ve sol kulağına ikâmet okur. İsmi üç kere tekrar etmek iyi olur. Bu arada çocuğun ağzına bir tatlı sürmek iyi olur.

4. Çocuğa isim koyduktan sonra, sâlih bir evlât olması ve dine hizmet etmesi için dua etmelidir.

5. Yeni doğan çocuk için mümkünse bir (Akîka hayvanı) kesmelidir. Akîka, onu hastalıklardan ve belâlardan korur.

6. Çocuğu, altı ay kadar anne sütü ile beslemek kâfidir. Mama yiyecek hâle gelinceye kadar emzirmek vacip, bundan sonra, iki yaşına kadar müstehap, iki buçuk yaşına kadar ise, caizdir. Bundan sonra emzirmek günah olur.