"Sizi sevenleri Allah da sever"

21/12/2018 Cuma Köşe yazarı V.T

"Bütün insanlar, âhirette kurtuluşu umarlar. Lâkin, Eshâbıma dil uzatanlar müstesna!"
 
Şihâbüddîn Kilvetâtî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 766 (m. 1364)’de Mısır’da Kilvetât köyünde doğdu. 835 (m. 1432)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Allahü teâlâdan korkmak ile ilgili olarak buyurdu ki: 
“Ben, sizin Allahü teâlâyı en iyi tanıyanınız ve O’ndan en çok korkanınızım. Ancak, ârifin muhabbeti doğrudur ve Allahü teâlâdan korkan kimsenin marifeti sahihtir. Kalpteki en büyük korku, sevenin, sevilen hakkındaki korkusudur. Çünkü kim Rabbini tanırsa O’nu sever. Kim O’nu severse, O’nu ister. Kim O’nu isterse, O’ndan korkar. Kim O’ndan korkarsa, O’nu murâkabe eder. Kim O’nu murâkabe ederse, O’nun gadabından korkar.” 
Allahü teâlâdan başkasından bir şey beklememeli, O’ndan başkasından korkmamalıdır. O zaman insan, devamlı Allahü teâlâ ile beraber olur. O’nu hiç unutmaz. Abdullah İbni Ömer’in ((radıyallahü anhümâ) bildirdiği hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: 
“Bütün insanlar, âhirette kurtuluşu umarlar. Lâkin, Eshâbıma dil uzatanlar müstesna! Âhirette ehl-i mevkîf (mahşer yerinde toplananlar) onlara lanet eder.”
Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Şeyhayne (Hazreti Ebû Bekir ile Hazreti Ömer’e) dil uzatmayınız.”
Abdullah İbni Mes’ûd (radıyallahü anh) şöyle rivâyet ediyor: Resûlullah, “Şimdi size Cennet ehlinden birisi geliyor” buyurdu. O sırada Hazreti Ebû Bekir çıkageldi. Resûlullah efendimiz daha sonra, “Cennet ehlinden birisi yanınıza geliyor” buyurdu. Bunun üzerine Ömer (radıyallahü anh) çıkageldi. Ebû Sa’îd-i Hudrî (radıyallahü anh) şöyle anlattı:
“Resûlullah Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer’e (radıyallahü anhüma), (Ey Ebû Bekir ve Ömer! Vallahi ben sizin ikinizi de seviyorum. Benim sizi sevmem sebebiyle, vallahi Allahü teâlâ da sizi seviyor. Allahü teâlâ sizi sevdiği için, vallahi melekler de sizi seviyor. Sizi sevenleri Allahü teâlâ da sever. Size vâsıl olana, Allahü teâlâ da vâsıl olur. Size buğzedene, Allahü teâlâ da buğzeder) buyurdu.”
Abdullah bin Hatab (radıyallahü anh) rivâyet ediyor: “Resûlullahın yanında idik. Ebû Bekir ile Ömer’e (radıyallahü anhüm) baktılar. (Bu ikisi, benim için kulak ve göz mesabesindedir) buyurdular.”