"Bu zulme son ver!.."

22/02/2020 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Alî el-Harîrî hazretleri, hâl ve kerâmet sâhibi, cesur, heybetli ve vakarlı bir zât idi.

Bir vakit Moğollar orayı istilâ ettiler.

Ve çok zulüm yaptılar.

Bu zât, bir talebeyi yanına aldı.

Hiddetle ordu komutanına vardı.

Komutan Onu gördü.

Ve titremeye başladı.

Büyük velî, gürledi:

"Bu zulme son ver!.."

Komutan, bir şey diyemedi.

Başını önüne eğdi.

Ve hızla uzaklaştı o bölgeden...

● ● ●

Talebesinden biri de, hacca gitmek için bu zâttan izin istedi.

Bu zât (Pekâlâ) dedi.

Ve ona bir cüzdan verip;

"Selâmetle git gel. Hep bu cüzdandaki parayı kullan. Kalanını iâde edersin" buyurdu.

Talebe, cüzdanı aldı.

Hocasının yanında açtı.

İçine bakınca hayli şaştı.

Zîra içinde, bir (dirhem) vardı.

Velhâsıl yola koyuldu.

Az sonra cüzdanı açtı.

O bir dirhemi alıp, harcadı.

Az sonra cüzdanı tekrar açtı.

Bir (dirhem) daha gördü içinde.

Onu da harcadı.

Sonra (bir dirhem) daha gördü.

(Bir dirhem) daha.

Bütün ihtiyâçlarını, o bir dirhemle karşıladı.

Dönünce, cüzdanı iâde etti.

Hocası cüzdanı açtı.

O (bir dirhem) duruyordu...