"Yarın meyhaneye git orada vaaz et!.."

23/07/2019 Salı Köşe yazarı A.U

Ammâr-ı Yâser hazretleri, Anadolu velîlerinden olup, Bitlis’te yaşadı.  

1253 (H.650) de vefât etti.

Bitlis'te insanları doğru yola kavuşturmak için çok uğraştı.

Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri bu zâtın sohbetlerinde yetişmiştir.

Bir gece yattı.

Ve rüyâ gördü.

Birisi kendisine;

"Yarın git, meyhânedekilere nasîhat et" dedi.

Uykudan uyanıp;

“Hayırdır inşallah" dedi.

Ne yapacağını bilemedi.

Düşünmeye başladı?!

O an biri geldi.

Talebesiydi.

"Hocam! Kürsünüzü bugün meyhaneye mi koyalım, yoksa yerinde mi kalsın?" diye sordu.

O, hayretle;

“Sen bunu nereden biliyorsun?" diye sorunca;

“Size tembîh eden, bize de söyledi efendim" dedi.

O da cevapladı:

"Meyhaneye!"

Ve o gün vaaz kürsüsü “meyhane”ye kuruldu...

Meyhanedekilere birkaç şey söyleyince, hepsi pişmân olup günahlarına tövbe ettiler.

Ve "bir daha içki içmeyeceğiz" diye, yemin ettiler...