"Üç tane kuma getirseydin!.."

24/05/2019 Cuma Köşe yazarı A.U

Zührî hazretleri, Tâbiîn’in âlimlerindendir.

124 (m. 742) senesinde, Şam civârında “Şegbedâ” denilen köyde vefât etmiştir.

Kendisini tamamen ilme ve kitaplara vermişti.

Bir gün evde oturmuş, kitaplarını da “duvar gibi” etrâfına dizmişti.

Hanımı, bunu gördü.

Beyinin yanına geldi.

Ve kendisine;

"Vallâhi üzerime üç tane kuma getirseydin, bana bu kadar ağır gelmezdi" dedi.

● ● ●

Bir gün bu zâta;

“Efendim, Allahü teâlânın en çok sevdiği, hoşnut olduğu şey nedir?”

diye sordular.

Cevâbında;

"Allah yolunda akıtılan (kan) ve Allah korkusuyla akıtılan (yaşlar), Allahü teâlânın en çok hoşnut olduğu, sevdiği damlalardır!" hadîs-i şerîfini nakletti.

● ● ●

Bir gün de sohbetinde;

"Allah adamlarını çok sevin ve onların hayat tarzını kendinize örnek alın. Allah dostlarını sevmek, insanın ihlâsını arttırır" buyurdu.

Sordular ki:

"Efendim, bu dünyâda kim kimi seviyorsa, âhirette de onunla berâber olacakmış, öyle mi?"

Büyük velî;

"Evet" dedi.

Ve Peygamber Efendimizin; "Kişi, dünyâda ve âhirette sevdiğiyle berâberdir" buyurduğunu nakletti.